Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Allahın Resulü

Allah'ın Resulü Hz.Muhammed

Anne-Marie DELCAMBRE

Çevirmen: Mahmut KANIK

Yayınevi: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

Fransız araştırmacı Anne-Marie Delcambre’ın kitabında iki ana bölümle karşılaşılıyor. İlk ana bölümde, Hz. Muhammed’in yaşamı, peygamberliği, mücadeleleri ve getirdiği düzen ele alınıyor. İkinci bölüm, “Tanıklıklar ve Belgeler” adını taşıyor. Burada, Kuran’dan bölümler, hadisler, İslam hukuku üzerine bir risaleden alınmış bir yazı, Muhammed Labi’nin hac üzerine bir makalesi, edebiyatımızda Hz. Muhammed üzerine yazılmış şiir ve düzyazılardan seçmeler, Wiebke Walter’in İslam’da Kadınlar adlı kitabından bir bölüm, “Şiilik ve Dinî Bölünme” başlıklı bir inceleme ve Paul Balta’nın “İslam Yasasına Dönüş” adlı değerlendirmesi yer alıyor. İslamiyetin, dünya tarihinin akışını değiştiren öyküsünün Delcambre’ın batılı bakış açısıyla aktarıldığı bu çalışma, yeryüzündeki bir milyar dolayındaki insanın inancının kökenlerini tüm yönleriyle aydınlatıyor. Allah’ın Resulü Hz. Muhammed, YKY Genel Kültür Dizisi’ndeki di-ğer üç kitap, Bizans’ın Altınları – İsa: Beklenmedik Tanrı – Mayaların Kayıp Şehirleri ile birlikte, çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz, artık ilgilenmediğimiz ve hemen hiç tanımadığımız dünyalar, kişiler, yapıtlar, dönemler üzerine gitmeyi, bize yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor.

On beş yüzyıl önce Arabistan çöllerinden yükselen ışık, dünyanın dört bir yanındaki insanları aydınlatmayı sürdürüyor. Son büyük tektanrılı dinin kurucusu Hz. Muhammed'in kökenleri, içinde doğduğu toplumun gelenekleri ve kuralları, ilk vahyi alışı, büyük mücadeleleri ve savaşları, getirdiği yeni yaşam biçimi ve kendisinden sonraki yorumlar, İslam araştırmacısı Anne-Marie Delcambre'ın "Batılı bakış açısıyla" aktarılıyor. Dünya tarihinin efsanevi eksen değişikliklerinden birinin öyküsü.

***

26 Haziran 1943’te doğan Anne-Marie Delcambre hukuk ve Arapça eğitimi almıştır; bu, onu özellikle İslam uygarlığıyla ilgilenmeye yöneltmiştir. Lübnan’da, Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi’nde, 1973-1976 yılları arasında İslam Uygarlığı dersleri vermiştir. İslam bilimlerinde 3. devre Doktor ve hukukta Devlet Doktoru unvanını kazanmıştır. İslam hukukuyla ilgili makaleler konusunda İslam Ansiklopedisi’ne (L’Encyclopédie de l’islam) katkıda bulunmaktadır ve Arapça öğretimiyle ilgili iki yöntemi (Linguaphone ve Mentor) gözden geçirmektedir. Ayrıca Arapça hocası olarak, Paul Balta ile birlikte La Découverte yayınları arasında çıkan L’Etat des religions’da İslam hakkında makaleler kaleme almıştır