Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English

Sîretin Risalet Öncesi

Dr. Emine Demil

DİYANET VAKFI YAYINLARI

Hz. Muhammed’in hayatını ve örnek kişiliğini, bugün bütün insanlığa aktarmaya büyük ihtiyaç vardır. Zira onun hayat tarzı insan yaşamının her yönünü kuşatan bir özelliğe sahiptir. Hz. Peygamber’i (s.a.s.) tanımak, onu anlamak bakımından olduğu kadar sîretinden günümüz için model seçebilmek açısından ilk şart ve ilk adımdır. Hiç şüphe yoktur ki, onu bize en veciz Kur’ân-ı Kerîm tanıtmıştır. Şeyh Gâlib’in ifadesiyle Kur’an “Dest-i kudretle yazılmış hilyedir.” yani bize onu her yönüyle anlatır. Bu çalışma ise, Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatını âyetler, hadisler ve tarihî rivâyetler çerçevesinde ele almaktadır. Konunun farklı açılardan değerlendirmeye alındığı eserde Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatına dair rivâyetler, Kur’ânî bir bakışla ve sünnetteki temel doğrularla ve sahih rivâyetlerle incelenmektedir.

Yayın Tarihi: 16.11.2020 ISBN: 9786257205238

Baskı Sayısı: 1. Baskı Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 412