Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
İslamın Kutsal Mabetleri

 

İslamın Kutsal Mabetleri

Doç. Dr. Yılmaz Can

SİDRE YAYINLARI

İslam mimarisini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için bu mimarinin kaynaklarını ve tarihi gelişim seyrini iyi bilmek ve kavramak gerekir. Ancak itiraf edelim ki, İslam mimarisinin kaynakları konusunda kapsamlı ve doyurucu çalışmalar yapılmış değildir. Hele hele ülkemizde bu konu ile ilgili olarak kaleme alınmış çalışmalar sayıca yok denecek kadar az olduğu gibi, mevcutlar da oldukça yüzeyseldir. Takdir edileceği üzere, İslam mimarisinin en belirgin öğesi hiç kuşkusuz cami olmuştur. Dolayısıyla İslam mimarisinin kaynakları noktasında cami veya mescit denilen yapının varlık buluşu ve oluşumu son derece önemlidir. Bu bağlamda ilk camiler ile İslam'ın kutsal mabedi Kabe'yi tanımak ve bilmek bize İslam mimarisinin, daha dar anlamda cami mimarisinin kaynakları konusunda bazı ipuçları verecektir.