Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Kurana Göre Peygamber

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Hayatı

M. İzzet Derveze

DÜŞÜN YAYINCILIK

Klasik siret kitapları Hz. Muhammed'in örnekliğini ortaya koymada yetesiz kaldıkları gibi; bazı düzme ve uydurma rivayetlerden de kurtulamamışlardır. Öyle ki, eseri zamanımıza kadar ulaşan en eski siret yazarı olan İbn Hişam, kitabında naklettiği haberlerin bazılarının zayıflığını bizzat kendisi belirtmiştir. Bu durum, İbn Hişam'ın siretinde olduğu gibi, Taberi Tarihi ve İbn Sa'd'ın Tabakat'ı için de geçerlidir. Zamanımızda yazılan siret kitaplarında da durum çok farklı olmamıştır.

İzzet Derveze'nin kaleme aldığı bu kitap; şu ana kadar yazılmış olan siret kitaplarının izlediği metoda bağlı kalmadan ve teferruata fazla girmeden kronolojik bir seyir çizgisi izleyerek, kur'an'dan hareketle yazılmıştır. Zaten Kur'an'ı temel almayan, ondan kopuk olan her çalışma başarısızlığa mahkumdur. Bu kitabı sahasında özgün kılan da budur.