Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Aile Reisi

 

Aile Reisi ve Baba Olarak

Hz. Peygamber

 

 

 

RAĞBET YAYINLARI

"Biz müslümanlar için "en iyi, en ideal aile nasıl olmalıdır?" diye, çözümü zor bir problem yoktur. Zira, Rasûlullah (a.s)'ın şahsında teferruatına kadar aydınlatılmış olarak, kaynaklarımıza intikal etmiş "İslam-ı alî örneği" mevcuttur.

Üstelik bu, nazariyatta da kalmamış, safha safha, Hz. Peygamber tarafından yaşanmış ashab görmüş ve onlar tarafından da yaşanmış ve bize eksiksiz olarak intikal edecek şekilde anlatılmıştır. Bize düşen, bu örnek İslami aile'yi önce öğrenmek, sonra da yaşamaktır.

Şu halde, bu çalışmanın gayesi, Rasulullah (a.s)'a bir aile reisi, bir baba olarak bakarak, o'nun fiilen yaşamış bulunduğu sünnetleri çerçevesinde bu İslami aile'yi, işleyişini ortaya koymaya çalışmaktır. "