Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Hz. Peygamber'in şahsında mü'minin imajı

Hz. Peygamber'in şahsında mü'minin imajı

Abdülaziz Hatip

17.10.2003 - Tercüman Gazetesi

Hz. Peygamber'i örnek alan bir mü'min, her açıdan örnek bir kişiliğe sahiptir. Kâinatın bir tek elden yaratılıp yönetildiğine inanır. Fayda ve zararın O'nun elinde olduğunu bilir. Hayatın amacının sürekli öğrenerek yetenekleri geliştirmek olduğunun bilincindedir. Bilginin gayesinin de, faydalı hedefleri tespit ve o hedeflere götüren şart ve kanunları gözetmek olduğunun farkındadır. Bu nedenle bilgili ve bilge kişidir. Her adımı bilinçli olup hayırlı bir amaca yöneliktir. Her nefesi, bir askerin üzerinde zimmetli ve yerli yerince kullanılacak bir mermi gibi değerli ve hesap gerektiricidir. Bir kimliği vardır. Silik, renksiz, girdiği kabın şeklini alan kişi değildir. Hayata bakışı ve dünya görüşüyle paralellik gösteren bir tavır ve duruş sergiler.

Karıncayı yöneticisiz, arıyı beysiz bırakmayan, ayrıca her canlıyı iç güdü dedikleri ilhamlarla yönlendiren İlâhî kudretin insanlığı da peygambersiz ve mesajsız bırakmadığını bilir, vahye inanır, onun diriltici çağrısına kulak kesilir ve gereğince yaşar. Dünyada tek mü'min olarak kalsa, atomdan güneşe, mikroptan file ve sinekten gezegenlere kadar her şeyi yaratıp mükemmel idare eden kâinat Sultanından aldığı güçle zerre kadar sarsılmaz.

Güneşi sağ, ay'ı da sol eline tutuştursalar inandığından sapmaz, hayat rotasını değiştirmez. Vücudunun bir Mûcidi olduğunu bilir. Her zerre ve hücresiyle, adale ve organlarıyla, duygu ve yetenekleriyle ve bunların tüm ihtiyaçlarının karşılanışıyla O'na borçlu olduğunun derin şükran ve minneti içerisindedir. Vücudunu Mûcdine feda etmeye her an hazırdır.

İhtiyaçlarını O'na sunar. Dileklerini O'na arz eder. Hata etse affını O'ndan diler. İşinde O'na bel bağlar. Her türlü tehlike karşısında O'nun sıcacık, güven dolu himayesine sığınır.

Dışı güzel, içi güzel, özü güzel, sözü güzel, yüzü güzeldir. Ruh ve yüreğindeki tüm masumiyet ve güzellikler davranışlarına yansımıştır. Tepeden tırnağa bir samimiyet timsalidir. Onun için iyilik kural, kötülük istisnadır.

Kudretin ihsanı olan hayat asansöründe hep iyilik düğmesine basarak, tercihini hep iyilikten yana koyarak Cennete doğru sürekli yükselir. Her nasılsa, boş bulunup parmağı kötülük düğmesine kayarak alçaldığını fark ettiği an, derhal derin bir pişmanlıkla kendine gelir, asıl yoluna dönüş yapar. Ebedî bir hayatın gereklerini temin amacıyla ve orada seyredeceği, ödül veya cezaya dayanak olacak sahneleri çeken, her hareketi kaydedilen bir aktör sıfatıyla işinde ciddidir.

Her şeyi ve herkesi Rabbinin sanat eseri ve aziz bir kulu bildiği için her türlü kompleksten uzaktır. Ne kimseye tepeden bakar, ne de onuruna toz kondurur.

Açık yüreklilik, nezaket ve sadelik onun prensibidir. Emin (güvenilir) olunmadan mü'min olunamayacağını bilir. Dürüstlüğün, imanın ayrılmaz özelliği olduğunun bilincindedir. Düşmanı da olsa her hak sahibinin hakkını teslim eder. Adaleti dindarlığın ayrılmaz gereği görür.

Zulmü alkışlamaz, zalimi sevmez, elden geldiğince zulme geçit vermez. İnancına göre, ecel birdir ve hayatı verenin elindedir. Mazlum (şehit) olarak ölmek, zalim olarak yaşamaktan bin defa yeğdir. Yiğitlik ve mertliğini bu inancından alır. Dünya ücret değil, hizmet yurdudur. Dolayısıyla her anı hizmet ve faaliyettir. "Az olsun, helalden olsun" prensibine sıkı sıkıya bağlı, dolayısıyla kanaatkârdır.

Gücü aşan bir yükümlülük söz konusu olmadığını bildiğinden, gerçekçi ve umut doludur. Arif ve ferasetli olduğundan akıllı ve dikkatli bir gözlemci ve doğru değerlendiricidir. Hayırhah, müşfik, merhametli ve cömerttir. Gerçek bir hamiyetperverdir. Allah'a, peygamberlerine, insanlara, hatta en ufak bir hatıra taşıdığı canlı ve cansız her şeye karşı vefalıdır.

İyiliğin anahtarı kötülüğün kilidi olmak gibi bir misyonu vardır. Bunu açıklıkla, kaliteli, sürekli ve kararlı olarak yerine getirir. Bu uğurda gelebilecek her türlü güçlük ve meşakkate katlanır.

"Yaşayan Kur'an: Hz. Peygamber" isimli 500 sayfalık güzel çalışmanın sayfaları arasında bir gezinti, bana bu satırları ilham etti. Yazarı Doç. Dr. Ali Akyüz'ü kutluyor ve eseri herkese tavsiye ediyorum: Karden Kitap Yayın Dağıtım, tel: 0 216 328 45 36.