Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Kabe'nin ilk örtüsü

Kabe'nin ilk örtüsü

Halid bin Zeyd'in (künyesi: Ebu Eyyub Allah O'ndan razı olsun) hikayesi :

Yemen Padişahı Esad künyesi Ebu Kerb'dir.Resulullah (sav) Efendimizin risaletinden dört yüz yıl evvel gelmiş olup puta tapanlardandı.Sonra Nasara bilginlerinden iki kişi geldi. Tevrat'tan ve İncil'den Resulullah (sav) Efendimizin güzel huylarını, üstün vasıflarını , güzel menkıbelerini beyan ettiler. Böylece Ebu Kerib (Esad) padişahı Hakk yoluna irşad eyleyip Resulullah (sav) efendimize müştak ettiler. Padişah Resulallah'ı (sav) görmek isteyince bilginler İsa(as)'ın bildirdiğine göre 400 sene sonra risalet gelecektir. dediler. O zaman geleceği yeri sorunca bilginler Mekke-i Mükerreme'de doğacağını ve Medine'ye hicret edeceğini söylediler. Padişah da buralarda birer nişan bırakmak için Mekke'ye gitti ve Beytullah'a ilk defa örtü örtüp tazim etti. Daha sonra Medine'ye gelip ihsanlar yaptıktan sonra bir ev aldı ve oğlunu o eve yerleştirdi. Oğluna bir mektup verip bu mektubun torunlarına intikal etmesini istedi.

İşte Ebu Eyyub'a kadar ulaşan mektup :

"Ya Resulullah , senin vasıflarını ,Dinini, şevketini, ümmetinin cümle ümmetlerden hayırlı olup Allah katında cümleden makbul ve mükerrem olduğunu ehl-i kitaptan işittim. Ümmetliğini kabul ettim. Ancak zamanı saadetine erişmek mümkün olmadığı, ömrüm vefa etmediği için zaruri olarak Cenab-ı Saadet meabınızdan niyaz ederim., beni kabul buyurun. Kıyamet günü sancağınızın altına alarak ümmetinizin zümresine katın."

Sıddık Naci Eren Balıkesiri Nuru Muhammedi s.157-159