Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Cesareti

 

En cesur insan

 

Bu Yaz

dan Alnmtr.

 

Huneyn Muharebesi esnasnda herkesin panie kaplp dald bir anda Resulullahn (a.s.m.) bir adm dahi geri atmadan yerinde sebat ettiini, dmana doru atn mahmuzladn biliyoruz. Eb Sfyan (r.a.) birey olur endiesiyle atnn dizginlerinden tuttuu halde o ilerlemekten geri durmamt.1 Hz. Mikdad, Uhud Sava esnasnda herkesin dald bir srada, Reslullahn, sabit bir asker birlik gibi sebat ettiini, dman saldrlar karsnda bir adm olsun geri gitmediini anlatyor.2
Cesaretiyle tannan Hz. mer, Reslullahtan daha cesur birini hi grmedim3 derken Allahn arslan lakabyla tannan ecaat kahraman Hz. Ali ise onun cesaretini yle dile getiriyor: Biz harbin kzt, gzlerin yuvasndan frlad zamanlarda Reslullahn arkasna snr, o sayede korunurduk. nk dmana ondan daha ok yaklaabilen kimse olmazd. Dmana hepimizden daha sratli ve cesurca hcum ettii Bedir gnnde onun yardmyla korunduk. O gn dmana hepimizden daha ok yaknd. Cesur ve ok iyi harb eden bir kii, dman yaklatnda ancak Reslullahn yanbanda olabilirdi. nk dmana en yakn olan o olurdu.4 Savata dmanla kar karya geldiklerinde de ilk hcum eden oydu.
Azl slm dmanlarndan beyy bin Halef, Bedirde fidye karlnda hayatn kurtardnda Peygamberimize, Ey Muhammed! Bir atm var. Her gn arpayla besliyorum. Birgn ona binip seni ldreceim demiti. Peygamberimiz de, naallah ben seni ldrrm diye karlk vermiti.
Nihayet gn gelecek, Uhudda iki taraf karlaacakt. O gn beyy bin Halef akn akn Allah Resln aryor, bir taraftan da Muhammed yayorsa, ben yaamayaym diyordu. Derken Peygamberimizi grd ve atn zerine srmeye balad. Mslmanlar araya girip engel olmak istediler. Reslullah, Aradan ekiliniz. Onu ben karla-yacam buyurdu. yle celallendi, yle rpertici admlarla beyyin zerine yrmeye balad ki, beyy bir anda akna dnp ne yapacan bilemedi, korkup kamaya balad. Peygamberimiz bir taraftan Ey yalanc nereye kayorsun? diye baryor, bir taraftan da eline ald mzra ona doru frlatyordu. Mzrak tam isabet kaydetti. Miferiyle zrh arasna sapland ve azl slm dman brerek atndan yere yuvarland.

Mrikler onu alp kararghlarna gtrdler. Yarasndan kan akmyordu, ama yle mthi bir ac ekiyordu ki dayanmak mmkn deildi. Arkadalar ona, Bireyin yok diye teselliye alyorlardysa da o, Vallahi, Muhammed beni ldrd diyordu. O bana inaallah seni ldreceim dememi miydi? Vallahi o bana tkrse, beni yine ldrr.5 Gerekten dedii gibi oldu. Bir gn yaayamadan lklar kopararak ld, Cehenneme gitti.
Grlyor ki Resl- Ekrem (a.s.m.) herkes kap dalrken bile yerinde sebat ediyor, dmana doru iler-liyor. Bir grlt koptuunda da daha kimse davranmadan hareket edip tehlikenin zerine kouyor.
1. Buhar, Kitabl-Cihad: 97; Mslim, Kitabl-Cihad ves-Siyer, 28; Tirmiz, emil, Bab M Ce f Halk Reslillah; Mecmaz-Zevid, 8:2778.
2. Meaz, 1:240.
3. Buhar, Kitabl-Cihad: 82; Mslim, Kitabl-Fezil: 11; Tirmiz, Kitabl-Cihad: 14, 15.
4. Buhar, Kitabl-Cihad: 97; Mslim, Kitabl-Cihad ves-Siyer, 28.
5. bni Hiam, Sre, 3:89; Suyt, Menahil, s. 19.