Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English @ Mail

Hz. Fâtıma’nın diliyle

'Babam Hazreti Muhammed (a.s.m.)’

Nuriye Çeleğen

Şu günlerde okuyucusuyla buluşan taptaze bir kitap; Babam Hazreti Muhammed (a.s.m.). Nuriye Çeleğen’in kaleme aldığı kitap; hakikat eksenli bir bakış, kendine has akıcı bir üslup ve dua yüklü bir kelamla vücut buluyor.

Babam Hazreti Muhammed (a.s.m.), Kenz-i Aşk isimli bir seri çalışmasının ilk ürünü. Kitabın henüz ilk sayfalarında Nuriye Çeleğen, kenz-i aşka ve kitabın seri olduğuna dair bir bilgilendirme yapıyor okuyucuya: “Kenz-i Aşk, varlığı uzaklara düşüren geçmişin dili di’ye düşmeden, ben dili ile anlatımı tercih etti. Kenz-i Aşk bir seri... Bu seride her kitap; o aşkın en yakınından birinin diliyle o aşk’ı anlatmak, anlatırken de onu (aleyhisselatu vesselam) bize yakın eylemek, aşk’ın anlatıcısının yakınlık özelliği ile de aşk’ın o vasfını ortaya çıkarmak istedi.” Çeleğen, şu cümleleriyle aktarımını sürdürüyor: “Serideki her kitap, o kitaptaki anlatıcıyla olan olaylardan seçildi. Her kitapta farklı olayların bilmediğimiz yönleriyle anlatımı esas alındı.”

Babam Hazreti Muhammed (a.s.m.) isimli kitap, Hz. Fâtıma’nın dilinden aşk’ı anlatıyor. Çünkü o, Kenz-i Aşk’ın bir parçası... O Hz. Fâtıma ki; Allah Resûlü’nün canından bir can; o can parçasından bir parça... Dünya üstünde ona (a.s.m.) en çok benzeyen kişi...

İffet, hikmet ve muhabbetin bir meyvesi ve teslimiyet kilidinin taşıyıcısı... İman ve sabrın; tevekkül, kanaat ve iktisadın adı belki de.

İlmin kapısı olan Hz. Ali’nin eşi, dedelerinin gül goncaları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anneleri...

Öyle ki Gönüllerin Sultanı Efendimiz (a.s.m.) ciğerparesi kızı Fâtıma için, “Fâtıma benden bir parçadır! Onu seven beni sevmiş olur. Ona düşmanlık eden bana da düşmanlık etmiş olur” buyuruyordu. Hz. Fâtıma (r.anha), ondan bir parçaysa eğer; elbette ki Hz. Fâtıma’yı seven onun biricik babasını sevmiş, onun biricik babasını seven de Hz. Fâtıma’yı sevmiş olacaktı. Zira bütüne, en iyi parça ulaştırırdı...

Babasının kalp çiçeği: Hz. Fâtıma (r.anha)

Babam Hazreti Muhammed, babasının kalp çiçeği ve ‘ciğerparem’ dediği Fâtıma’sının diliyle, babasının, yani Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor. Klasik siyer kitapları dışında bir anlatımla... Böylelikle kitap, günümüz siyer kitaplarından ayrılıyor bir anlamıyla. Bu noktada Nuriye Çeleğen şunları aktarıyor okuyucuya: “Bu çalışma, aşkın hazinesini aşkla anlatma seyrine düşerken; bu seyirde klasik siyer anlatımının metodolojik olay bakışından uzaklaşarak duyguları anlatmayı tercih etti. Tâ ki kalplere ulaşsın, ulaşsın da o aşkın sırrından bir tutam kalplere atılsın. Çünkü her kalp kenz; sırrı, aşk-ı Muhammedî (aleyhissalâtu vesselam).”

Zira, sırr-ı Muhammedî (aleyhissalâtu vesselam), Fâtıma kalbi. Fâtıma kalbi ise; son Peygamberinin soyunu devam ettiren Kevser, aynı zamanda Peygamber Efendimize duyduğu şefkatle onun etrafında pervane gibi dönen, ‘babasının annesi’nin kalbiydi.

Hz. Fâtıma (r.anha); babasının her üzüntülü anında onunla üzülmüş ve babasının yaşadıklarına ruhen ve bedenen ortak olmuştu. Kitapta da, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in risalet ve nübüvvet yolunda karşılaştığı olaylar, yaşadığı hadiseler, uğradığı hakaretler ve türlü türlü çirkinliklere maruz kalışına şahitlik eden Hz. Fâtıma’nın; yaşanan türlü eza ve cefaların kendi duygularına tesiri ve onun penceresinde nasıl tezahür etmiş olduğu aktarılmaya çalışılmış okuyucuya. Ve o üzüntü dolu hâller karşısında derin bir ruh sarsıntısı içinde oluşu, kalbinin burukluğu da...

Bu bağlamda Çeleğen, Hz. Fâtma’nın hem bir evlat, hem de bir kadın olarak nasıl bir hissiyata sahip olabileceğini, hangi duygular içerisinde olabileceğini de yansıtmış, bir anlamıyla.

Kitabının satırları arasında dolaşırken, her bir cümle kalbe dokunup ruha tesir ediyor şüphesiz... “Kalbimiz Allah ve O’nun Resûlü için paramparça ediliyordu. Nefsimiz yok olurken kalbimiz Arş’a dayanıyordu. Babam diyordu: ‘Ben, kalbi benden dolayı kırılmış olanlarla beraberim.’ Sanki bunun için mi Babam her zaman ‘Fâtıma bendendir’ buyuruyordu. Çünkü benim kadar, Babam için kalbi kırılan olmadı. Kalbim ona yapılanlardan dolayı param parça olmaya çocukken başladı. Sanki Babamın manevi değeri kadar parçalandı da, benden bana bir şeycikler kalmadı. Bende yalnız bana Babamın parçası kaldı...”

Hz. Fâtıma henüz küçükken annesizliğin o soğuk yüzüyle karşılaşmış ve babasına annelik etme vazifesiyle yüklemişti o minik kalbini. Hz. Fâtıma’nın annesizliğe dair duyguları şöyle yer alıyor kitapta:“Öksüzlük vadisi çetin... O iki dize tutunmak tüm engelleri aşırtıyor. Dünyaya dair dizlerim tutmaz oldu annemsiz. Annesizliğin ne olduğunu anlarken sanki Babamı daha iyi anlıyorum. Kaderlerimiz kaderlerimize düşüyor. İkimiz de öksüz...”

O Efendimiz Hz. Muhammed ki; kendisine yapılan, her türlü hakaretlere, sataşmalara, incitmelere sükûnetle ve çoğu kez de tebessümle karşılık vermiş, o engin kalbiyle... Hatta tüm yaşadığı hadiselere karşılık da “Üzüntüye uğrayan beni hatırlasın!” buyurmuş, kendi üzüntüsünü hiçe sayarcasına...

Kitabın son kısmında yer alan satırlar da, Hz. Fâtıma’nın babasına beslediği o derin sevgiyi ve duyguyu bir şekliyle açığa çıkarıyor:

“‘Üzüntüye uğrayan beni hatırlasın!’ buyurmuştu Babam. Üzüntüde Muhammedî sır vardı. İnsana en çok üzüntü anında uzanırdı Muhammed’in (aleyhissalâtu vesselam) eli.

Babamın parçasıyım.

Hayatımın hepsine vuran üzüntü beni onunla bağlamış. Acının bağı kopmaz. Babamla bağım onun için anlaşılmaz.

Ben Fâtıma eli, onun tuttuğu el. Benim elim Allah Resûlü’nün eli. Benim elim Babam Muhammed’in(aleyhissalâtu vesselam) elinden tutma vesilesi...

Elimden tutan ondan tutar. Elimde tüm esmanın sırrı var. Babam elleriyle koydu ellerime velayeti. Yüz yirmi dört milyon evliya elimde saklı. Onun için elim kerametli, elim bahtlı...”

...

Babam Hazreti Muhammed (a.s.m.), bilindik siyer kitapları dışında olan bir eser. Bu duygu yüklü eserle; herkesi şefkatle kucaklayıp sinesine sarmak isteyen Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) ibret ve mesaj dolu hayatını bir kez daha okumuş olacaksınız. Hem de Müslümanlara örnek bir kadın, evlat ve eş profili olan, ‘Çocuklar dünyanın süsüdür’ diyen bir babanın yavrusu, Kâinatın Efendisi’nin ‘ciğerparem’ dediği Hz. Fâtıma’sının dili, gözü ve duygularıyla...

Nesil Yayınları’ndan çıkan kitap, okunmaya değer nitelikte..

 

O'nun Hakkındaki Kitaplar

PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA YAZILMIŞ KİTAPLARDAN BAZILARI

365 Günde sevgili Peygamberim

Adı Güzel kendi Güzel Peygamber

Aile Reisi Hz.Muhammed

Alemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed'in Zuhuru

Alemlere Rahmet

 Allah Sevgisi Yolunda Peygamber Ahlâkı

Allah'ın Elçisi

Allahın Resulü

Ashabın Dilinden Peygamberimiz

Aşığız Muhammed'e 

Babam Hz. Muhammed

Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed

Çocuk Ve Peygamber

Çöle İnen Nur

Değişik Yönleriyle

Dersler Ve İbretler 

Din ve Ahlak ekseninde Hz. Muhammed

Diplomatik Mektupları

Edep Ve Ahlakı 

 Er-Rasul

Eşsiz Ahlak

Felsefesi

Fıkh-ı Sîre

Gençlerin Kaleminden Hz. Peygamber'e Mektuplar

Gençlerin ve Çocukların Gönlündeki Sevgili

Gönüllerin Gülü 

 Gönüllerin Sultanı Efendimiz (s.a.v)

Gül Şiirleri

Gül'e salavat

Hac Günlüğü

 Hadislerle İlim Ve Hikmet

Hayatı 

 Hayatı Ve Daveti

Hazreti Muhammed

Hazreti Muhammed

Hazret-i Muhammed Mustafa

Hicazlı Sevgili

Hilye

Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Muhammed

 Hz. Muhammed 'En Sevgili'

Hz. Muhammed Ve Hadisleri 

Hz. Muhammed ve İslamiyet

Hz. Muhammed Ve Risaleti

Hz. Muhammed Yaşadığı Hayat 

Hz. Muhammed'in Çağrısı

Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Peygamber

Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları

Hz. Peygamberin Beden Dili

 Hz. Peygamber'in Latifeleri

Hz. Peygamberin Örnek Hayatı

Hz. Peygamberin Seriyyeleri

Hz. peygamberin Yönetimi

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed'in Hayatı 

İki Cihan Güneşi

İlk Devir Hadis Edebiyatı

İslam Ahlakı Peygamber Ahlakı

İslâmın Kutsal Mabetleri

İşte Önderimiz Hz. Muhammed

Kainatın Efendisi

Kaside-i Bürde Şerhi

Kendi Dilinden

Kenzül İrfan

Kim Bilir Ya Rasulallah

Kimi Örnek Almalı

Kur’an’daki Peygamber

Kur'ana Göre Hz.Muhammed

Kur'an'a Göre Peygamber

Kur'an'da Hz. Muhammed'in Özellikleri 

Kur'anı Kerimde Peygamber

Kutlu Şehir Medine

Mekke Resullerin Yolu

Mekke'ye Giden Yol

Mevlid

Miskatel Mesabih

Model İnsan 

Muhammad (Almanca 

 Muhammad (Türkçe)

 Muhammedül emin

Mukaddes Belde Mekke

Mukaddes Emanetler

Mübarek Aylar günler ve geceler

Mütevatir Hadisler

Nebevi Hoşgörü

Nebevî Müjdenin İzinde

 O'nu Yaşamak

Önderim Peygamberim

Örnek Aile Hayatı

Özellikleri

Özgürlük Peygamberi

 Peygamber Ahlakı

Peygamber Döneminde Gençlik 

Peygamber Efendimize Mektup

Peygamber Şiirleri

Peygamber ve Devlet Adamı

Peygamber'e Sevdirilen Kadın

Peygamberime Mektup Yazdım

Peygamberimiz

Peygamberimiz Hz. Muhammed

Peygamberimiz Neden Çok Evlendi ?

Peygamberimiz Ve Dört Halifesi

Peygamberimizden Günlük Dualar

Peygamberimizden Teselliler

Peygamberimizin Hayatı / Ahmet Efe

 Peygamberimizin Hayatı / Salih Suruç

Peygamberimizin Hayatı / İmam Şibli

 Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu

Peygamberimizin Risaleti

Peygamberimizin Şemaili

 Peygamberimizin Şemaili Ahlak ve Adabı (S.A.V.)

Rahmet peygamberi

Rahmet Peygamberi

Resulullah Muhammed

Resulullaha Göre Çocuk Terbiyesi

Risale-i Nur'da Hazret-i Muhammed

Ruhani Hayatı

Sahih-i Buhari Tercümesi

Selam Sana Ey nebi 

Sevgi Peygamberi

Sevgili'nin Evine Doğru

Siret

Son Peygamber (Seca Öztürk)

Son Peygamber (Muhammed Ebu Zehra)

Son Peygamber Hz. Muhammed

Son Peygamberi Müjdelemek

Son Peygamber'e Övgüler

Sonsuz Nur (Nurbaki)

Sulh Peygamberi

Süleyman Çelebi

Sünnet Işığında Hayat

Sünnet-i Seniye Risalesi 

Sünnetin İslamdaki Yeri 

Tarikat-ı Muhammediye

Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (A.S.)

Türk Şiirinde Hazreti Peygamber

Türk Şiirinde Hz. Muhammed

Üç Muhammed

Ümitvar Olunuz

Veda Hutbesi

 Yaşayan Kur'an

Yunus Emre Divanı