Muhammed Mustafa SAV

 
 
Günün Kitabı

 

Yaşayan Kur'an

 
EDİTÖRDEN SEÇMELER

Mevlid-i Nebi

En Sevgili

İlk Hutbe

Salât, Salavât (I)

Peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu?

O, bir nurdu

Hacerü'l-Esved cennetten mi geldi?

Medine-i Münevvere

Anlat bize Uhud

Sevdim seni

O'nu Yaşamak

Seviyoruz seni

Levlake hadisi

Hoş geldin Efendim
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam
Mirac'iye
Adalet Peygamberi(s.a.v)’ne…
Efendimiz'i rüyada görmek
Peygamberimizle bir saat konuşmak

Mekke Medine Fotoğrafları

Peygambere bağlılık

  Ellerimiz elinizdedir efendim

24 saati nasıl geçerdi

Selam Sana Ey nebi

  Kutlu bir çocukluk hatırası
Resulüm  
Kutlu olsun
Ey Nebi
Efendimizi Sevmek
Selam sana Peygamberim
Sevgililer Sevgilisisin MUHAMMED
Peygamber Efendimiz'in Bir Günü
 Peygambere Sevgi ve Saygı
 Muhammed'i Çok Özledim
Makam-ı Mahmud nedir?
Nur-u Muhammed Olmadan Asla
Gül Medeniyetinin Müstesna Gülü
Adı Güzel Muhammed
Ey Güzel
Canım Efendim
Senin aşkın

HİCAZLI SEVGİLİ

“Biz Hicazlı Sevgili'ye gönül vermişiz”

HİCAZLI SEVGİLİ

 

 

Yazar: Vehbi Karakaş 

Yayınevi: Timaş

 

Yerli, yabancı pek çok insan Hz. Peygamber’e olan saygısını, hayranlığını ve sevgisini ifade eden eserler kaleme almış, bir kitap boyutunu bulmasa bile en azından anlamlı bir cümle sarfetmiştir. Thomas Carlyle’dan Prens Bismark’a, Goethe’den Yunus Emre’ye kadar, Akif bu diyarda şiirin gücüne sığınmış. Mevlana hikmet pınarından devşirdiği özlü deyişlerini Mesnevi’sine yedirmiştir. İnsanoğlu yeryüzünde yaşadığı müddetçe de Hz. Peygamber’e olan bu ili. alaka ve hayranlık kesilmeyecektir.
Dr. Vehbi Karakaş’ın bu çalışması. muhtelif tarihlerde yapılmış konuşmalar ve yazılmış makalelerden oluşuyor. Ama hepsinin ortak noktası Hz. Peygamber’i anlatıyor olması. Bu kitap. kronolojik sıraya göre yazılmış bir siyer. bir biyografi. bir şemail ve bir ahlâk kitabı değildir; belki. bunların hepsinden derlenmiş bir te’lif. bir tahlil ve bir yorumdur.

BASINDAN HABERLER
İnsanlığın İftihar Tablosu Hz. Muhammed (sas), aradan 14 asır geçmesine rağmen dipdiri ve taptaze yaşıyor. Zaman yaşlanıyor, ihtiyarlıyor; bazı düşünceler eskiyip köhneleşiyor ve tarihe karışıyor; fakat Nebiler Serveri’nin (sas) açtığı çığır, her gün açan bir tomurcuk gibi daima yenilenip tazeliğini koruyor.
Bugün Afrika’dan Orta Asya’ya oradan Amerika’ya kadar hemen bütün dünyada O’nun hesabına bir diriliş müşahede edilmekte, hak erleri mekikleriyle harıl harıl O’nun düşüncelerini işleyerek İslâm hesabına incelerden ince dantela ve kanaviçeler örmekte.
İnsanlığın İftihar Tablosu (sas) bizim için sevgililerden daha sevgilidir. O’nun getirdiği mesaj bir huzur kaynağıdır. İnsanlığa yeniden bu huzuru götürmenin yegane çaresi, insanımıza O’nu ve O’nun getirdiği nûru tanıtabilmektir. Zira O, tanındığı nisbette sevilecek ve o sevgi sayesinde hülyalarımızı süsleyen Muhammedî bir nesil ortaya çıkacaktır.
Ne O’ndan evvel ne de sonra O’nun gibi sevilen bir ikinci insan göstermek mümkün değildir. Meşhur şair Muhammed İkbal’e ait olan şu altın dizeler O’na olan sevgiyi ve hayranlığı güzel bir şekilde dile getiriyor:
“Aşk canda, soy sop bedendedir,
Aşk bağı, soy sop bağından daha kuvvetlidir,
Aşk adamı isen, soy sop düşüncesinden vazgeç,
Şu İranlı’dır, bu Arap’tır deme!
Biz Rum ve Arap’a bağlı değiliz,
Bizi birbirimize bağlayan soy sop değildir,
Biz Hicazlı Sevgili’ye gönül vermişiz,
Bizi birleştiren O’dur.”
Günümüze kadar O’nu tanıtmak, O’nun destansı hayatını anlatmak için yüzlerce eser kaleme alındı. Şimdilerde bu eserler zincirine yeni bir halka daha eklendi. Bir peygamber aşığı olan Vehbi Karakaş Hoca, İnsanlığın İftihar Tablosu’na olan sevgisini ve bağlılığını “Hicazlı Sevgili” ismiyle kitaplaştırdı.
Vehbi Karakaş, tanıdık bir isim. Siz onu, “Niçin Namaz”, “Niçin Zekat”, “Ölüm, Diriliş ve Reenkarnasyon” ve “Depremin Hatırlattıkları” gibi eserlerinden tanıyorsunuz. Yazar, “Hicazlı Sevgili” isimli kitabını da o bildik, alabildiğine sıcak ve samimi üslubuyla kaleme almış.
ALİ DEMİREL

Timaş Yayınları

 

Timaş yayınları nın

sitemizdeki kitapları

Yaşayan Kur’an
Rahmet peygamberi
Peygamberimin kim olduğunu biliyorum
365 günde sevgili Peygamberim
Hicazlı sevgili
Model insan Peygamber
Peygamberimizn risaleti ve ve şahsiyeti
Peygamberimizin Ruhani hayatı
Hz.Muhammed’in Sözleri ve Halleri
HZ. Peygamber'in Yaşam öyküsü
Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

Günün Kitabı

 

Babam Hz. Muhammed