Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English @ Mail
PEYGAMBERİMİZİN RİSALETİ VE ŞAHSİYETİ

PEYGAMBERİMİZİN RİSALETİ VE ŞAHSİYETİ

İMAM ŞİBLİ

Çev: Ahmet Karataş

Timaş yayınları

 

Büyük İslam Alimi İmam Şibli’nin “Asr-ı Saadet” isimli sekiz ciltlik serisinin ikinci kitabı olan “Peygamberimizin Risalet ve Şahsiyeti”nde; Peygamberimizin, İslamiyet'i tebliğe başlamasıyla birlikte bölgede meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlere işaret ediliyor. İslam öncesi ve İslam sonrası dönemleri karşılaştırmalı olarak sunan İmam Şibli, bu eserinde Peygamberimizin hem bir insan olarak üstün vasıflarını hem de bir Peygamber olarak Allah katından getirmiş olduğu emirleri uygulamadaki hassasiyeti üzerinde durarak Asr-ı Saadet döneminin ilk yıllarındaki hızlı değişimi ele alıyor.

Diğer Eserleri