Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Prof. Dr. İsmail Lütfü Çakan

Prof. Dr. İsmail Lütfü Çakan

1945 yılında Samsun Ladik'te doğdu.

1966'da Kayseri İmam-Hatip Okulunu, 1970'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi.

Mezuniyetinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu.

İlahiyat Fakültesindeki görevine, Yüksek İslâm Enstitüsü döneminde, 1977 yılında asistan olarak başladı.

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları: Muhtelifu'l-hadîs İlmi adlı doktora tezini 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde tamamladı.

1987 yılında doçent, 1993 yılında profesör ünvanını aldı.

Halen, bir dönem (1994-1997) müdürlük görevini yürüttüğü İlâhiyat Meslek Yüksekokulu kadrosunda öğretim üyesidir.

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan


Kenan Demirtaş'ın

İmam Nevevî ve muhteşem eseri

Riyâzü’s Sâlihîn Hakkında

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ile sohbeti


Eserleri

Ana Hatlarıyla Hadis

ENSAR NEŞRİYAT


Hadis Edebiyatı

M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI


Ashabının Dilinden Peygamberimiz

RAĞBET YAYINLARI


Hadis Usulü (Şekil Ve Örneklerle)

M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI


Hadislerle Gerçekler 1-2-3

ERKAM YAYINLARI


Hadiste Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları

M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI