Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English

Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (Sav)

Ömer Tuğrul İnançer

Sufi Kitap Yayınları

 

"O(sav), Hakk'ın Cemâline aynaydı. Hakk Kendini O'ndan gösterdi."

"Mısırlı kadınlar Hz. Yusuf'un güzelliği ile mest olup ellerini kestiler. Ama benim Efendimin güzelliğini görselerdi ellerini kestikleri bıçakları kalplerine saplarlardı da yine acı duymazlardı." Hz. Âişe

"Resûlullah Efendimizin yeri başımızın üstü değildir. O iki cihan serveri pek sevgili Efendimizin yeri canımızın tâ içidir."

"Hz. İbrâhim, Halîlullah, 'isteği geri çevrilmeyen'; Hz. Muhammed(sav) ise Habîbullah, 'istemeden kendisine verilen'dir."

"Muhammed'den muhabbet oldu hâsıl,

Muhammed'siz muhabbetten ne hâsıl?"

Efendimizi daha çok sevmek için, O'nu tanımak ve bilmek gerekiyor. Tuğrul İnançer'in kaleminden, Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed(sav), gönüllere hitap ediyor ve muhabbeti esas alıyor.

Editörün görüşü

Zübde-i âlem olan insanın en eşrefi ve kainatın varlık sebebi Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizi anlatmaya ne sayfalar ne mürekkepler yeter. Ancak, onun güzelliği ve şanına layık şekilde vasf edilmesi noktasında tarih içerisinde pek çok ulema ve urefa ciddi ve kıymetli eserler husule getirmiştir. Zamanımızın müstesna simalarından biri ve Karagümrük'te üç asırdır "Allah aşkının ve Rasulullah muhabettinin" çerağını söndürmeden yakmaya devam etmiş bir kutlu dergahın "hadimlerden" muhterem Ömer Tuğrul İnançer, isimleriyle müsemma hal u etvarı ve nutuklarıyla bu kez Hz. Peygamberimizi anlatıyor... Birçok evin kütüphanelerini şenlendiren bu kitabın daha fazla okunması Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin daha fazla gönle girmesi demek olacaktır.

En önemli cümle

Bizim de Cenâb-ı Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri hakkında ne sohbet etmeye ne yazı yazmaya liyâkatimiz vardır. Liyâkatimiz yoktur ama Rabbimizin “Latîf” ism-i şerîfinin lütûf tecellîsi ile, bakarsanız bizi de O on sekiz bin âlemin Mustafâ’sını hürmet ve muhabbetle ananlar arasında sayıverirler.

Bu kitap neden önemli

Bu güzel kitap, Hz. Peygamber Efendimiz'in hayatından bazı kesitleri muhtasar bir surette aktararak bir siyer taslağı ortaya koymasıyla beraber, birtakım art niyetli kişilerin boş ve vahi iddialarını da çürütecek analizlerle son derece önem arz etmekte.<

O(sav) bir aynaydı. Hakk kendini O’ndan gösterdi.

Efendimizi daha çok sevmek için, O’nu tanımak ve bilmek gerekiyor.r.