Peygamberin Dilinden Oruç

Abdülaziz Hatip

24.10.2003 - Tercüman Gazetesi

 

"Adem oğlunun her ameline karşılık verilecek sevap on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır. Allah buyurdu ki: Oruç müstesna! Oruç benim içindir, onun karşılığını ancak ben vereceğim. Oruçlu kişi, nefsani arzularını ve yemesini benim için terk eder. Oruçlu kişi için iki tane sevinç vardır: Biri iftar anındaki sevinci, diğeri Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur.

Oruç kötülüklere karşı kalkandır. Biriniz oruçlu iken kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine söz veya davranışla sataşacak olursa "ben oruçluyum!'' desin (ve ona bulaşmasın)'' (Buhari, Savm 2, 9; Müslim, Sıyâm, 163, 164).

"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzaklaştırır" (Buharî, Cihad 36)
"Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez" (Buhari, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166)

"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.'' (Tirmizi, Savm 82; İbnu Mâce, Sıyâm 45).


"Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve azılı şeytanlar da zincire vurulur." (Buhari, Savm 5; Müslim, Sıyâm 2).
"Bir münâdi, Ramazanda her gece şöyle seslenir: "Ey hayır isteyen, gel! Ey şer isteyen kendini şerden tut!'' (Nesâi, Savm 5).

"Kim yalanı ve onunla ameli terk etmezse bilsin ki onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur" (Buhari, Savm 8; Ebu Dâvud, Savm 25).
"Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.'' (Tirmizi, Savm 67).

"Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır."

"Her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennemden) azat edilen kimseler bulunur. Bu, Ramazanın her akşamında olur."
"Herşeyin bir zekatı (temizlenme vasıtası) vardır, cesedin zekatı oruçtur."
"Oruç, sabrın yarısıdır."

"Eğer senenin Ramazanın yüceliğini bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi." (Tabarani)

"Ramazan ayı size bir bereket ayı olarak gelmiştir. Allah bu ayda rahmetiyle sizi kuşatır. Bu ayda rahmet yağdırır, günahları siler, duaları kabul eder. Allah bu ayda hayır hususundaki yarışlarınıza bakar ve meleklere karşı sizinle iftihar eder. Allah'a karşı hayır ortaya koyunuz. Bedbaht kişi, (fırsatı değerlendirmeyip) bu ayda bile Allah'ın rahmetinden mahrum kalan kişidir" (Tabarani).

"Beş vakit namazla cuma, diğer cumaya kadar, Ramazan ayı diğer Ramazana kadar büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe küçük günahları örterler" (Müslim).

"Her kim inanarak ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır."

"Ramazanın ilk gecesi olduğu zaman, Cehennem kapıları kapanır, onun hiç bir kapısı açılmaz. Cennet kapıları açılır, o kapılardan hiç biri kapanmaz. Münadi şöyle seslenir: Ey hayır isteyen gel, koş! Ey şer isteyen, (kötülüklere karşı) kendini tut! O ayda Allah'ın cehennemden azatlıları vardır. Bu, Ramazan bitinceye dek her gece vaki olur." (Tirmizi)

"Ey insanlar! Büyük ve Mübarek bir ay sizi gölgesi altına almıştır. Bu öyle bir aydır ki, bu ayda bin geceden daha hayırlı bir gece bulunmaktadır. Öyle bir aydır ki, Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı, gecelerinde kalkıp ibadet etmeyi nafile kıldı. Bu ayda her kim hayır hasletlerinden biri ile Allah'a yaklaşırsa Ramazan ayı dışında farz ibadet yapmış gibi sevap kazanır. Bu ayda her kim farz bir ibadeti yerine getirirse Ramazan ayı dışında yetmiş farz yerine getirmiş gibi sevap kazanır."

"Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın da sevabı cennettir. Ramazan ayı Allah'ın Kullarını gözetme ayıdır, mü'minin rızkının arttırıldığı aydır. Bu ayda her kim bir oruçluya iftar verirse günahları mağfiret olunur, kendiside cehennem ateşinden azat olur, oruçlu kişinin sevabından hiç bir şey eksilmeksizin onun tuttuğu orucun sevabı kadar sevap da kendisine yazılır."

Sahabeler dediler ki: -Ya Resulullah! bizim her birimiz oruçluya iftar yemeği verecek güçte değildir. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Allah bu sevabı bir hurma ile yahut bir yudum su yahut bir miktar süt ile iftar verenlere de verecektir. Bu ayda dört şeyi çok yapın: İkisi ile Rabbinizi razı edersiniz, İkisine ise sizin ihtiyacınız vardır. Rabbinizi razı kılacağınız iki şey şunlardır: Allah''tan başka bir ilah bulunmadığına şehadet etmek, Allah'a karşı istiğfarda bulunmak. İhtiyacınız olan iki şeyde şunlardır: Allah''tan cenneti istemek, cehennemden ona sığınmak. Her kim oruçluya su verirse Allah Teala ona benim Kevser havuzumdan su içirecektir ki, cennete girinceye kadar bir daha susamayacaktır."Peygamberimizin dilinden Ramazan'ın ilk günü

Pazartesi, Ramazan'ın ilk günü. Bu sene 29 gün oruç tutacağız.
Ramazan ayının önemini, özelliğini ve hayata getirdiği bereketi bizzat Peygamberimiz anlatmış ve dile getirmiştir. Bunun için doğrudan Onun ifadelerinden bu ilk günü ve ilk geceyi arz etmek istedim.

Peygamberimiz, Şâban ayının son gününde okuduğu bir hutbede sahabilere şöyle sesleniyordu:

"Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi başınıza geldi.
"Bu öyle bir aydır ki, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır.
"Allah o mübarek ayın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile namazları meşru kıldı.

"Bu ayda küçük büyük bir hayır yapan insan başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır.

"Bu ayda bir farzı yapmak, başka aylarda yetmiş farz yerine geçer.
"Bu ay Allah için açlık ve susuzluğun, taat ve ibadetin zorluklarına sabretme ve dayanma ayıdır. Sabrın karşılığı da ancak Cennettir.
"Bu ay yardımlaşma ayıdır, bu ay mü'minlerin rızkını arttıracak aydır.
"Bu ayda her kim oruçlu bir mü'mine iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağışlanmasına ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevaba kavuşur." (et-Tergib ve't-Terhib 2:94-95)


Yine Ramazan ayının başladığı bir günde Peygamberimiz (a.s.m.) bu ayı şöyle anlattı:
" İşte bereket ayı olan Ramazan geldi.
"Artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır.
"O ayda yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir, dualar kabul olunur.
"Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da, bununla meleklerine karşı iftihar eder.
"Öyleyse kulluğunuzla kendinizi Allah'a sevdirin.
"Bu ayda asıl şaki olan, Allah'ın rahmetinden nasibini alamayan kimsedir." (et-Tergib ve't-Terhib, 2:99)

Ramazan'ın ilk gecesini de Peygamberimiz şöyle dile getirir:
"Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah yarattığı varlıklara rahmetiyle bakar. Hangi kula Allah rahmetiyle bakarsa, ona ebedî olarak azap etmez.
"Ramazan'ın her gününde Cehenneme gitmeyi hak eden bir milyon kişiyi Allah Cehennemden kurtarır.

"Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi olunca melekler dalgalanır ve Cebbar olan Allah Teâlâ hiçbir kimsenin vasfedemeyeceği şekilde nuru ile tecelli eder ve ertesi gün bayram yapacak olan meleklere şöyle seslenir:
"Ey Melekler topluluğu! İşini tam yapan işçinin ücreti nedir?"
Melekler:
"Ücreti tam verilir" derler.
Bunun üzerine Allah Teâlâ:
"Sizi şahit tutuyorum ki, onların hepsini bağışladım" buyurur. (et-Tergîb Ve't-Terhîb, 2:434.)


Bir başka hadiste de Ramazan ayının ilk gecesini Peygamberimiz şu müjdelerle anlatır:
"Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır.
"Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz.
"Her Müslümanın kalbinde hissettiği bir ses yükselir:
"Ey iyiliklere istekli olanlar, hayra yönelin!
"Ey kötülüğü arzu duyanlar, kendinizi tutun!
"Allah'ın bu gece Cehennemden kurtardığı pek çok kimseler olacaktır.
"Bu hal Ramazan'ın bütün gecelerinde tekrarlanır." (Buhari, Savm 5.)