Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English

Kütüb-i Sitte Nedir?

Altı meşhur hadis kitabına verilen özel bir adlandırmadır. Kelime manası "Altı Kitap" demektir.

İbnul-Esir el'Cezeri' (v. 606/1209) nin yazdığı, Teysiru'l-Vüsül ila Cami'u'l-Usül adında en muteber hadis mecmualarının birleştiği, aynı mevzuya giren bütün makbul hadisleri bir araya getirdiği, ortaya konduğu andan itibaren büyük bir alakaya mazhar olmuş bu kitapta;

1-Sahih-i Buhari (İmam Buhari)

2-Sahih-i Müslim (İmam Müslim

3-Sünen-i Nesai (İmam Nesai)

4-Sünen-i Tirmizi (İmam Tirmizi)

5-Sünen-i Ebu Davud (İmam Ebu Davud)

6-Muvatta-ı Malik (İmam Malik) isimli hadis kitaplarındaki hadisler bir araya toplanmıştır.

Eserde iki hususiyet var:

1- Kütüb-i Sitte'de geçen mükerrer hadislerden sadece biri alınıp, diğerlerine işaret edilmiştir. Böylece hacim azalmış, senetlerin de atılmış olması, hacmi daha da küçültmüştür.

2- Hadisler yeni bir tanzime tabi tutularak, aynı konuya giren bütün hadisler bir araya getirilmiştir.

Hanefiler muhitinde Kütüb-i Sitte deyince altıncı kitap olarak Muvatta değil İbnu Mace'nin Sünen'i kastedilir.