Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English @ Mail
Bir cuma gn Medine yolunda ver

 

Bir cuma gn Medine yolunda verilen LK HUTBE

Bir ift gvercin ve rmcek a... lmle arasnda bu ikisinden baka bir ey olmayan, dmanlaryla burun buruna geldiinde arkadana "Korkma, Allah bizimle beraberdir", diyerek moral veren Sevgili Peygamberimiz, ln ile dolu yollarnda Sraka'nn tehditlerine, yolun glklerine boyun emeden 24 Eyll 622 tarihinde ashabnn sevin gsterileri altnda Kuba kasabasna girdi.

Kuba kasabasnda drt gn kalan Hz. Muhammed (sav) burada slam'n ilk mescidini, takva zerine bina edilmi olan Kuba Mescidi'ni ina etti. Cuma gn olduunda ise Medine'ye doru yola kt.

Ashab- Kiram kllarn kuanm Peygamberimizle birlikte ilerliyor, Medine'ye giden yolun sanda solunda toplanan insanlar Allah Celle'nin son Peygamberine selam veriyor, O'na olan sevgilerini gstermeye, hasretlerini gidermeye abalyorlard. Ranuna vadisine geldiklerinde le vakti olmutu.

Yarm hurma ile dahi olsa...

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Salim bin Avfoullarnn oturduu bu vadide ilk Cuma namazn  kldrd. Rasul-i Ekrem bu ilk Cuma namaznn hutbesinde yle buyurdu:

"Ey insanlar! Salnzda ahiret iin hazrlk yapnz. Biliniz ki kyamet gnnde herkes yaptndan hesaba ekilecektir. Sizlerden her biri obansz brakaca koyunundan sorumlu tutulacak. Sonra Rabbi ona tercmansz ve aracsz olarak yle diyecek:

'Sana Resulm gelip de emirlerimi tebli etmedi mi? Ben sana mal mlk verdim, pek ok iyiliklerde bulundum. Ya sen kendin iin ahiret az olarak ne getirdin? Bu soruyla karlaan ahs sana soluna bakacak ancak hibir ey gremeyecek. nne baktnda ise cehennemi grecek. yleyse yarm hurma ile dahi olsa cehennemden korunmaya alnz, onu da bulamayan gzel bir szle kendisini kurtarmaya baksn. Zira bir hayr iin on katndan yedi yz katna kadar sevap verilir. Allahn selam, rahmeti ve bereketi zerinize olsun.'

Szlerin en gzeli

Allah Resul bu ilk hutbesini bitirdikten sonra yeniden kalkt  ve ikinci hutbesini okudu:

"Allah'a hamd olsun. O'na hamd eder ve O'ndan yardm dilerim. Nefislerimizin erlerinden ve kt  amellerimizden Allah'a snrz. Allah'n doru yolu gsterdii, hidayet ettii kiiyi kimse saptramaz. Saptrdn  da kimse doru yola iletemez. ehadet ederim ki Allah'tan baka ilah yoktur. O tekdir, O'nun ei ve benzeri yoktur. Szlerin en gzeli Allah'n kitabdr. Allah Celle kimin kalbini Kur'an'la sslerse onu kfir iken slam'a sokar. O kimse de Kur'an' baka szlerden stn klarsa kurtulur.

Allah'  btn kalbinizle seviniz

yi bilin ki, Allah'n kitab  szlerin en gzeli ve en stndr. Allah'n sevdiini seviniz! Allah', btn kalbinizle seviniz! Allah'n kelamndan ve onu okumaktan usanmaynz. Allah'n kelamndan kalbinize bir karart  gelmesin.

nk Allah'n kelam, Allah'n yaratt  her eyin en stnn ayrp seer, amellerin hayrlsn  ve kullarnn sekini olan peygamberleri ve onlarn kssalarn  anlatr. Helali ve haram bildirir. Siz sadece Allah'a ibadet ediniz ve O'na hibir eyi ortak komaynz. O'ndan hakkyla saknnz.

Szleriniz, Allah'a ynelmi gzel szler olsun ve aranzda Allah'n kelam ile seviiniz. yi biliniz ki, Allah, ahdini bozanlara, sznde durmayanlara gazap eder. Allah'n selam zerinize olsun.''

Peygamebirimiz Hz. Muhammed, Cuma namazn kldrdktan sonra Hakk'n hkim olduu yeni bir dnya kurmak amacyla Medine'ye doru hareket etti.

(Milli Gazete)