Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
En Sevgili

 

En Sevgili

 

Ramazan Balc

 

Risale Haber - 15 ubat 2011

(Mevld kandilinizi tebrik ederim)

Aziz kardelerim herkes sevgiliyi anlatr. Ama Leylaya Mecnunun gz ile bakmayanlar onda bir ey gremezler.

Szlerine  Aie binti Ebubekir Habibet Habbullah (Ebubekir Kz Aie, Habibullahn Sevgilisi) diye balayan mminlerin annesinden En Sevgiliyi dinleyelim. (1)

 

Yusufu grdklerinde bu bir melektir diyen kadnlar

Benim efendimi grselerdi hanerlerini kalplerine saplard. (2)

 

Bahar bahelerine doan gnele, her bir para toprakta ayr ayr renk ve kokularda iekler aar. Bu eitlilik gnele toprak arasndaki cilvelemenin da vuran yansmalardr.

Vefatnda yz bini akn sahabe brakan kainat gnei, her birinde ayr bir renk, ayr bir ahsiyet brakp gitti. Hz. Aiede Onun cemalini grmek, kemalata ak ruhlar iin, bir ayr bir saadet olsa gerektir:

Allah Rasl (sav) ok yakkl ve alml idi. Mbarek yz ayn ondrdndeki dolunay gibi parlard. Orta boydan daha uzunca, uzun boydan biraz ksaca, ba byk sa dalgalyd. Salar kendiliinden iki yana ayrlrsa ylece brakr toplamaz, bir tarafa meylederse de olduu gibi brakrd. Salarn uzatt zaman kulak memelerini geerdi. Beyaz renkli ve geni alnlyd. Gr kalarnn arasnda fkelendii zaman kabaran bir damar vard. Gayet gzel burunluydu ve kalarna yakn ksmnda hafif bir ykseklik, parlayan bir nur vard. Dikkatli bakmayan kimse Onu hafife kvrk burunlu zannederdi. Gr sakall, iri gzl, dz yanakl, geni azlyd ve glmsedii zaman inciler gibi parlayan dileri vard. Boynu sanki gmten bir huzmeydi. Endam ve azalar uyumlu olduu gibi etleri asla sarkk deildi. Karn ile gs ayn hizadayd. ki omuz aras geni omuz kemikleri kaln idi. Genel olarak klsz beyaz tenliydi. Ancak boazn bittii yerden gbee kadar iplik gibi uzanan kllar vard. Gbek kllar da inceydi. ki memesi ve karn klsz, kollar, omuzlar ve gs hafif kllyd. Bilekleri uzun, el ayas geni, el ve ayak parmaklar kalncayd. Ayak alt ukur, st ksm dzd. zerine bast zaman hafife yaylrd. ll ve dengeli bir yrye sahipti. Acelesiz, vakur fakat sratli, sanki yoku aa iniyormu gibi rahat yrrd.

Dnerken tm vcuduyla dnerdi. Gzleri yere bakar bir durumda olurdu. Yere bak ge bakndan daha uzun olurdu. Anlaml bakard. Yrrken ashabn nne alr, rastlad insana ilk selam o verirdi.

Hznl bir hali vard, daima dnceli olur, rahat yz grmezdi. Uzunca sessiz durur, gereksiz yere konumazd. Konuurken kelimeler aznn iini doldururdu. (konumasna nem verir yarm azla konumazd) kelamnda fazlalk ya da noksanlk bulunmazd. zl syler, veciz konuurdu. Hain deildi hi kimseyi kmsemezdi. Az da olsa nimete nem verirdi. (3)

 

Resulullah yz olarak insanlarn en gzeli idi. Renk olarak en nurlusu idi. Hi kimse onun gzelliini anlatamaz, ancak Onun yz Bedir gecesinde aya benzetilebilirdi. Yznde inci taneleri gibi terler birikirdi. Bunlar miskten daha gzel kokard. (4)

O ar uzun deildi. Ksa boylu da deildi. Yalnz bana yrd zaman orta boylu olarak nitelenebilirdi.

nsanlar Onunla beraber yrdklerinde ancak omuz hizasnda kalrlard. Ondan ayrldklarnda yine uzun grnrlerdi.

nsanlar arasnda bir yere oturduunda, Onun omuzlar dier btn oturanlarn omuzlarndan daha yksek grnrd.

Sevinli olduunda yznn kvrmlar l l nur saard.

Onun salar kulaklarnn yarsna kadar inerdi. Kulaklarn amayan gr salar vard. (5)

Ayakta ip eiriyordum. Nebi nalinini dikmek iin abalyordu. Baktm mbarek alnnda terler toplanm yanaklarndan szlyor, ter damlalarndan nurlar salyordu. Cemalinin gzellii karsnda arp kalmm. Bana bakt, ne oldu sana dedi.

Dedim, Alnn terlemi, damlalar nurlar sayor. ayet Ebu Kebir el-Huzel, seni grseydi; Aydnlk yznn glmsemelerinde ortaya kan nurlarn izlerine baktm zaman: Onu emzirenin her trl hayz lekelerinden, fesattan ve emzirme ayplarndan uzak olduu grnyordu beytine senin daha layk olduunu anlard dedim.

Rasullullah ellerindekileri yere brakt. Ayaa kalkp yanma geldi. ki gzmn arasndan pt ve Allah sana hayrla karlk versin ya Aie! Senin bu szne sevindiim gibi daha nce hi bu kadar sevindiimi hatrlamyorum dedi. (6)

Onu kahkaha ile glerken hi grmedim, holand bir ey karsnda ancak tebessm ederdi. (7) fkelendiinde ekseri sakaln svazlard. (8)

Geceleri de gndz grd gibi grrd. (9) Benim gzlerim uyur kalbim uyumaz ey Aie derdi. (10) Ikta grd gibi karanlkta, gndzde grd gibi gece de grrd. (11)

Az da olsa devaml yaplan ibadet Ona sevimliydi. (12) Ramazann son on gn girince ehlini uyandrr, geceleri ihya eder (uyank kalr), gmleini balard.

Hz. Peygamber cemaatin huzuruna kaca zaman salarn, sakaln tarard. Ya Rasulallah niye byle yapyorsun derdim. Allah kullarndan kardeinin yanna karken gzelleenleri sever buyururdu.

Resulullah, yannda oturan bir kimse onlar ezberleyecek ekilde tane tane konuurdu. (13)

Resulullah kt sz sylemez irkin i yapmazd. Sokakta barmaz, ktle ktlkle karlk vermezdi. Ancak affeder, vazgeer ve genilik verirdi. (14) Resulullah duada ksa fakat cami manalar ifade eden szleri severdi. (15) Bazen mizah yapar ancak yine de gerei sylerdi. (16)

Resulullah hibir zalime yardm ederken grmedim. Bir haddin uygulanmasnda, Allahn koyduu hudut inendiinde insanlarn en iddetlisi idi. Bunun dnda iki emir arasnda serbest braklmsa kolay olan tercih ederdi. (17)

Hibir ferdin ahlak Resulullahtan daha gzel deildi. Ashabndan ya da ailesinden birisi Onu armaya grsn O hemen Lebbeyk buyurun derdi. Bunun iin Kuran (Allah Azze ve Celle) Onun anna Muhakkak ki sen byk bir ahlak zere yaratldn buyurmutur. (18)

(Ona Ey Mminlerin annesi Rasulullahn ahlak nasld diye soruldu)

Onun ahlak Kurand. Siz Mminn suresini okumuyor musunuz? (19)

Gerekten mminler kurtulua ermitir; Onlar ki, namazlarnda hu iindedirler; Onlar ki, bo ve yararsz eylerden yz evirirler; Onlar ki, zekt verirler; Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; .... onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler; Ve onlar ki, namazlarna devam ederler. te, asl bunlar Firdevs'e vris olacaklar ve bu kimseler, orada ebed kalcdrlar.( Mmin, 1-12)

O Tevratta Muhammed Allahn Resuldr. Onun ismi Mtevekkildir. Kt kalpli, sert ve sokakta barc deildir; ncilde ise: Kt kalpli, sert ve sokakta rtkan deildir. Ktle Onun benzeri ile karlk vermez bilakis affedici ve balaycdr eklinde tarif edilmitir. (20)

ki emir arasnda muhayyer kalnca, gnah olmadka kolay olan tercih ederdi. O i gnah olursa Ona kar insanlarn en uza Resulullah idi. O nefsi iin intikam almaz ancak Allahn koyduu hududun inenmesi durumunda Ondan Allah iin intikam alrd. (21)

Resulullah gecelerde ii kuru otla doldurulmu, deriden bir yatak zerinde uyurdu. (22)

Rasulullah (S.A.V) arkadalarnn yanna kt kokular saarak kmaktan holanmazd. Gecenin sonu da olsa gzel bir koku srnr, yle kard. (23)

Rasullullah iin en gzel koku d aac kokusu idi. (24)

Onun bir srme tas vard. Uyumadan nce her iki gzne srme ekerdi. (25)

Ban sidr ile ykar ve hafif kokulu misk srnrd. (26)

Ban evin sakfna (ya da gk kubbeye) kaldrdnda Allahm seni tesbih ederim, hamd Sanadr ve Senden balanma diler, affna snrm derdi:

Bunlar nedir derdim.

Ben bununla emrolundum derdi. (27)

Gecenin evvelinde uyur; ahirinde uyank olurdu. (28)

Onun iki elbisesi vard. Cuma gnleri giyinirdi. Sonra karr beraber katlardk. (29)

Allah bana farzlarn ikamesini emrettii gibi insanlara kar mdaray da emretti derdi. (30)

Onun hastalktan ektii elemden daha iddetli bir elem grmedim. (31)

O, taze kavunu severdi. (32)

Ondan daha ok istiare eden bir kimse grmedim. (33)

iddetli bir k Ona vahiy inerken grdm: Vahyin arl ile, alnndan terler boanmak iin sanki anl atlayacakt. (34)

Rasulullah her yl bir defa Kuran Cibrile okurdu. Vefat edecei yl iki defa okudu.

Ondan bir ey istendiinde Onu asla geri evirmezdi. (35)

Ya Rasulallah sana feda olaym. Bir yere dayanarak (yaslanarak) yesen ya? Bylesi senin iin daha kolaydr dedim. O aln yere deecek kadar ban yere edikten sonra, bana:

Hayr belki bir kul gibi yiyecek ve bir kul gibi oturacam, dedi. (36)

Sevdii bir eyi grd zaman verdii nimetlerle gzellikleri tamamlayan Allaha hamd olsun derdi. (37)

Onun szleri tane tane idi. Dinleyen herkes anlard. Aynaya baktnda Allahm yaratlm gzelletirdiin gibi ahlakm da gzelletir derdi. (38)

Uyumak istediinde Muavizeteyn surelerini okur, avucuna fler sonra vcuduna srerdi.

Hayra yormaktan ve tefelden holanrd. (39)

Her eye sadan balamay severdi. -Hatta admn atarken ve bir yere girerken- (40) Rasulullah bir hastay ziyaret ettiinde elini aryan yere koyar Bismillah bir ey yok derdi. (41)

O, hediyeleri kabul eder ve onlara karlk verirdi. (42)

Takvadan baka hibir ey Onun yannda insann erefini ne azaltr ne de eksiltirdi. (43)

Ona holanmad bir sz ulat zaman sen yle yle sylemisin demezdi. Bazlarna ne oluyor ki yle yle sylyorlar derdi. (44) ki n yemek yese bunlardan biri mutlaka hurma olurdu. (45)

Onun en ok sevdii iecekler, souk ve tatl olan ieceklerdi. (46)

Ben ay hali olduum halde Resulullah ban kucama kor Kuran okurdu. (47)

Vefat hastalnda bana yle dedi:

Ya Aie Hayberde yediim yemein acs kaybolmad. O anda zehrin iddetinden kalp damarlarmn koptuunu hissettim. (48)

DPNOTLAR:

1-Et-Teratibl-dariyye c.1, s.52

2-la edr

3-Cemul-Fevaid, no. 8425 (sadece bu ksm Hz. Hasan iyi bir vassaf olan daysndan nakletmitir.)

4-Hasaisl Kbra C.1S.115

5-emaill  Muhammediyye, c.1, s.47

6-Hasaisl Kbra, c.1 s.115

7-Ahlakun- Nebi, c.1, s.503

8-Ahlakun- Nebi, c.1, s.425

9-Hasaisl Kbra, c.1, s.118

10-Hassais l Kbra, c.1, s.120

11-Hasais l Kbra, c.1, s.104

12-emaill Muhammediyye, c.1 s.203

13-emaill Muhammediyye, c.1 s.200

14-emaill Muhammediyye, c.1 s.287

15-Mevaridz -Zaman, c.1, s.598

16-Ahlakun- Nebi, c.1 s.485

17-Ahlakun- Nebi, c.1, s.175

18-Ahlakun- Nebi, c.1, s.75

19-Ahlakun- Nebi, c.1, s.124;  Musannef-u bn-i Ebi eybe, c.5, s.300

20-(Buhari ve Ebu Naimden)   El-Hasaisl Kbra, c.1, s.20

  Gayets-sel Fi Hasaisir-Rasul c.1 s.223

21-Gayets- Sel f Hasaisir-Rasul, c., s. 102

22-Ahlakun Nebi, c2, s.495

23-Ahlakun-Nebi, c.2, s.61

24-Ahlakun- Nebi, c.2, s.68

25Ahlakun-Nebi, c.3, s.77

26-Ahlakun- Nebi, c.3,s.109

27-El-Muceml Evsat, c.7, s.166

28-Ahlakun-Nebi, c.3, s.124

29-Mecmaz-Zevaid, c.2, s.176

30Hasaisl Kbra, c.2, s.398

31-Hasaisl Kbra, c.2, s.475

32-Ahlakun- Nevebi, c.3, s.355

33-Ahlakun- Nebi, c.4, s.18

34-Hassaisl Kbra c.1 s.198

35-Ahlakun-Nebi, c.1, s.295

36-Ahlakun- Nebi, c.1, s.391

37-Misbahz- Zcace, c.4, s.131

38-Ahlakun-Nebi, c.3, s.88

39-Ahlakun-Nebi, c.4 s.78

40-Ahlakun- Nebi, c.4, s.130

41-Mecmaz Zevaid, c.2, s.299; Musannef bn-i Ebi eybe, c.6, s. 154

42-Ahlak un Nebi, c.3, s.467

43-Mecmauz- Zevaid, c.10, s. 269

44-Et-Tedvi fi Ahbar- Kazvin c.12 s.121

45-Ahlakun- Nebi, c.3, s.276

46-Ahlakun- Nebi, c.3, s.308-434

47-Msnedi Ebu Avane, c.1, s.261

48-erh-i Snen-i bni Mace, c.1, s.254 (Bylece Resulullah (s.a.v)de Nbvvet erefi ile birlikte ehadet erefi de birleti denilmitir)