Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Peygamberimizin

Peygamberimizin (a.s.m.) annelerimize hediyesi

Dr. Hakan Yalman

Bütün yönetim sistemlerinin ve farklı felsefi ekollerin özde aradığı insanın mutluluğu olmalıdır. Ancak bu temel arayış içerisinde yürürken çok önemli bir nokta sanki gözardı edilmektedir. Aranan mutluluğun gerçek tarifi ya da bütün zamanları ve mekânları içine alan bir mutluluk tarifi sanki tam net şekilde ortaya konabilmiş değildir.

Tarihi boyunca insanlık, varlık âlemini ve kendi benliğini anlamak ve anlamlandırmak konumunda ve çevresindeki işleyişlerle iletişim halindedir. Bu iletişimin gittikçe maddî alandan manevî plana doğru kaydığı gözleniyor. Bunlar önümüzdeki dönemlerde madde ve mânâyı birlikte ele alan, insanı ve hayatı bütün yönleri ile değerlendiren yaklaşımların hakim olacağının işaretleri gibidir. Gelecekte teknoloji, silâh ve paranın değil; sevginin, inancın ve maneviyatın hakim olacağı artık görünür hale gelmiştir. Daha önce maddî âlemi kendi iç dinamikleri ile algılayıp bütün işleyişi bu alana ve bu alanın kendi algıladığı şekline sınırlı zanneden insanlık ve bilim eşyayı tanıdıkça önüne çıkan baş döndürücü manzara karşısında acziyetinin farkına varmış ve varlık âleminin işleyişini kendi keyfine göre şekillendirme hevesinden vazgeçmiş gibidir.

Tam da böyle bir sosyal değişim sürecinde annelik kavramının ön plana çıkarılması ve içinin şefkat tanımı ile doldurulması çok önemlidir. Şefkat ve Ahirzaman Peygamberinin (a.s.m.) ?Ahirzamanda kadınların samîmî dinlerine ve kuvvetli itikadlarına tabi olunuz? şeklindeki nebevi tavsiyesi de bu mânâya bir işaret olarak algılanabilir. Hadiste özellikle kadın mânâsının ?aceze? şeklinde ifadesinin de özellikle kadın kimliğinin şefkat boyutuna vurgu yapılıyor olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bedenlerini bir meta olarak kullanan ve ruhlarındaki mânâyı ve şefkati değil, kadınsı unsurları ön plana çıkaranlar hangi yaşta olursa olsun bu çerçevenin dışında kalmaktadır. Burada esas olarak ön plana çıkarılan şefkat olmalıdır ve bu da en belirgin şekilde annelik kimliği ile ortaya çıkar. Bu nebevi müjde aslında en güzel Anneler Günü hediyesidir ve ?levlake levlak? sultanından (a.s.m.) annelerimize uzatılan bir buket gibidir.

Yeni dönemde varlık ve benlik ilişkileri sadece maddî alana sınırlı ve fiziksel etkileşim ya da faydacılık etrafında şekillenmiş olmayacak arka planda olan ancak işleyişteki yeri çok önemli olan değerler de fark edilecektir. Bu çerçevede duânın gücü fark edilecek maddî gücün ötesinde çok güçlü bir inancın sonuca ulaşmak için ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. Bu bir yönü ile varlığın bütününde bir ruhun var olduğundan haberdar olmak ve varlıkla daha sağlıklı iletişim kurmak anlamına gelecektir. Bu iletişim daha mutlu ve huzurlu benlikler doğuracaktır.

Bu çerçevede tanımlanmış bir mutluluk özünde yaratılış gayesine uygunluk ve hep huzurda hissetme anlayışını içeriyor olacak ve hayatın dalgalanmaları içinde hep var olan mutluluk anlamına gelecektir. Hayat ise sadece maddî dünya ve görünen âlemlerle sınırlı kalmayacak, madde ötesini ve zaman ötesini de içine alacaktır. Bu tarz mutluluk anlayışı ve arayışı içinde en lüks arabaya binmekle, bütün hazları tatmakla aranan ve çoğu zaman bulunamayan mutluluğun yerini çıplak ayaklı birine alınan ayakkabı ve arzularını frenleyebilmenin ruhta oluşturduğu haz ve özgüven gibi duygular alacaktır. Hayatı anlamlandıran kimliği ve kişiliği güçlendiren gerçek mutluluk özde ve her şeyin aslını anlamlandıran yaklaşımlar içinde aranmalıdır. Bu arayış sevgiyi ön plana çıkaracaktır. Sevginin en safi şekli varlığın özündekine en yakın olanı annelik sevgisi olmalıdır. Mesleğinin esasları acz, fakr, şefkat ve tefekkür olan Risâle-i Nur hakikatlerine de fıtraten en yakın olan annelerdir ve ilk başta onlar sahip çıkmalıdır. Bu anlamda sevginin gücü ile hayata katkıda bulunan anaların geleceğin mimarları olacağına dair de pek çok işaretler bulunmaktadır.

Hakan Yalman

Dr. Hakan Yalman

 

YAZARIN

SİTEMİZDE YER ALAN

YAZILARI

Annelerimize hediyesi

Tıp ve Nübüvvet