Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English @ Mail
mam ibli  

mam ibli

 

Hindistanl Edebiyat ve tarihi olan Muhammed ibl Numan, 1857 ylnda Azamgarh ehrine yaklak 13 km. uzaklkta bulunan bir kyde domutur. Babas eyh Habibullah varlkl bir avukat idi. ibl babasnn evinde, mehur alim irayyakutlu Muhammed Farukun nezaretinde slam ilimleri rendikten sonra, Rampurda Mevlev rad Hseyinin yannda fkh aratrmalarn daha ileriye gtrd. 1872de Lahora giderek burada byk bir Arapa uzman olan Prof. Feyz el-Hasann yannda kendisini Arap Edebiyatna vakfetti. Lahordan dnnde Sabarapurlu Mevlevi Ahmed Alinin yannda hadis ilmi tahsil etti ve sonra Deobanda dnd.
1880de avukatlk imtihanna girerek bir sre Azamgarh ve Bastide avukatlk yapt. Ksa bir sre Azamgarh idari blgesinde ktiplik ve Eminlik grevi yaptktan sonra ticaretle megul oldu. Ancak bu ilerin hibiri onun ideallerine uymuyordu. ibl, eitimine devam etmekte olan kardeinin yannda Aligarhta bulunduu srada Sir Seyyid Ahmede takdim edildi, o da kendisine Collegiate Schoolda bir hocalk verdi ve az zaman sonra onu Arapa ve Farsa profesr tayin etti (1 ubat 1882). Sir Seyyid ile kurduu bu temasn gen adamn edeb faaliyeti zerinde ok nemli etkisi oldu ve hayatnn gemi yllarnda toplam olduu bilgi hazinesini faydal klmay rendi. 1892de edeb ve kltrel durumu incelemek iin bir seyahata kt ve stanbul, Beyrut, Kuds, Kahire ve dier baz ehirleri ziyaret etti. 1896da Haydarabad Nizamndan bir tahsisat ald ve 1898de profesrlkten istifa etti. Haydarabadda Ulum-u Fnun ksmnn mdr (Nisan 1901), sonra da Lahnauda Nedvetl-Ulemann Darl-Ulumunun ktibi (1805-1913) oldu, daha sonra bir sre iin Encmen-i Terakki-i Urdunun ktibi oldu. 1914te vefat etti. Vefatndan hemen sonra talebesi Azamgarhta onun hatrasna bir ktphane ve bir yaynevi ile donatlm Darl-Musannifini kurdular. Bu kurum aylk olarak Maarif adl bir dergi kard.

iblnin eserleri unlardr:
Urduca;
Musalmanon ki Guzata Talim (Agra, 1887);
El- Memun; halife el-Memunun hayat (Agra, 1887);
Siretn-Numan, Ebu Hanifenin hayat (Agra, 1891);
El-Cizye, (Agra, 1891, ngilizce tercmesi Aligarh);
Ktphane-i skenderiye (Agra, 1891, ingilizce tercmesi Haydarabad);
Sefernme, (Agra 1893);
El-Faruk, Hz. merin hayat (Kanpur 1899);
El-Gazali, mam El-Gazalinin hayat (Kanpur 1903);
lml-Kelam (Aligarh 1903);
El-Kelam (Kanpur 1903);
Sevanih-i Mevlana Rumi (Lahnau 1902), Mevlana Ruminin Fikirleri;
Muvazene-i Enis- Dabir (Agra 1906), ki Pakistanl air hakknda bir inceleme;
iirl-Acem I-IV (Aligarh 1909-1912);
iirl-Acem V, (Azamgarh 1919) tamamlanmamtr;
Siretn-Nebi I-II (Kanpur 1919-20);
Siretn-Nebi III, tamamlanmamtr;
Klliyat- Urdu, iirler;
Resail-i ibl, Makalat- ibl, Mekatib-i ibl (iblnin Risale, Makale ve Mektuplar); 2cilt hepsi Azamgarhta yaynlanmtr;
Farsa Eseri; Klliyat (iirler);
Arapa Eserleri; El-Cizye (Aligarh), El-tikadl-Alat-Temeddnl-slami Li Corci Zeydan (Lahnau).