Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Muhammed Mustafa SAV-Ey Allahın Resulü(A.S.M.)

Ey Allahın Resulü(A.S.M.)

Eymen Erdem Akça


Sebeb-i halk u âlem Sensin yâ Resûlallah
Mahbûb-u Levh u Kalem Sensin yâ Resûlallah
Müşriklere bin elem Sensin yâ Resûlallah
Müminlere bir alem Sensin yâ Resûlallah

Sana müştâk ve meftûn hasretinle yananlar
Alev alev kalbiyle Seni şevkle ananlar
O mücella çehrene bakıp da nurlananlar
Müzeyyen hayalini görerek uyananlar

Ferîd-i kevn ü zaman Sensin yâ Resûlallah
Derd-i derûna derman Sensin yâ Resûlallah
Fakîre servet-sâmân Sensin yâ Resûlallah
Hakka reh-nümâ ferman Sensin yâ Resûlallah

Gönüllerin miftâhı, sığınılan sûru sen
Yüzyıllardır beklenen, özlenen huzûru sen
On dört asır dünyayı aydınlatan nûru sen
İnleyen vicdanların bitmeyen sürûru sen

Levlâke'nin sultânı Sensin yâ Resûlallah
Dertlilerin dermânı Sensin yâ Resûlallah
Kurbiyet kahramânı Sensin yâ Resûlallah
İnsanlığın emânı Sensin yâ Resûlallah

Nûrunla aydınlanan geleceğim nûr dolu
Gösterdiğin çizgi ki, ebediyetin yolu
Hakka giden bir kula seher hâristân gülü
Sen güllerin şâhısın Hakkın eşsiz bülbülü

Hakikatler meftûnu Sensin yâ Resûlallah
Yaratılış mâcunu Sensin yâ Resûlallah
Ümmetinin cünûnu Sensin yâ Resûlallah
Aşkların en zebûnu Sensin yâ Resûlallah

Münevver bir meşale müşa'şa kandilsin Sen
Hakikat yolcusuna müstakim sebilsin Sen
Hakikati haykıran en müstesna dilsin Sen
Kabilleşen beşeri uyaran Hâbil'sin Sen

Ahyâru'l-Muhammedîn Sensin yâ Resûlallah
Pîşuvası beşerin Sensin yâ Resûlallah
Gönüllerde tek zerrîn Sensin yâ Resûlallah
Serzâkir-i seferîn Sensin yâ Resûlallah

Gel gönüller sultânı özleminden eridik
Hazan estikçe esti günden güne çürüdük
Bir nazlı seher vakti sana doğru yürüdük
Senin eşsiz sevgini kalbimize bürüdük

Gönüllerin sabâhı Sensin yâ Resûlallah
Müminlerin eyvâhı Sensin yâ Resûlallah
Beşerin intibâhı Sensin yâ Resûlallah
Kalblerin hubb-u câhı Sensin yâ Resûlallah

Ne mesrûr yüreğimiz Seni şevkle anarken
Ne mahzûn yüreğimiz aşkla par par yanarken
Münkesir hayallerle etrafında dönerken
Cisimler Senden uzak, ruhlar Sana kanarken

Habîb-i Rabbü'l- A'lâ Sensin yâ Resûlallah
Kimsesizlere sılâ Sensin yâ Resûlallah
Kalplerimize cilâ Sensin yâ Resûlallah
Hüsn-ü mücerred dilâ Sensin yâ Resûlallah

Sûretin ve sîretin öyle güzel ey Habib
O tertemiz pak elin bütün dertlere tabib
Celalli bir cemalsin Rauf-Rahim muharrib
Yalpalayan bizlere nâdir-i hilkat hatib

Hayallerin neşvesi Sensin yâ Resûlallah
Gönüllerin Hû sesi Sensin yâ Resûlallah
Âşıkların nefesi Sensin yâ Resûlallah
Yaratılış nüvesi Sensin yâ Resûlallah

Susuzluğumuz Sana... yağ artık Rahmet-i Hak
Yağ ki derman kalmadı gönüllerimiz kurak
Yağmazsan ey Sevgili, bil ki olmuşuz helak
Bir ümmet-i merhûne Sana müştak ey Ap Ak

Mücella çehrelerde Sensin yâ Resûlallah
Bîçare gönüllerde Sensin yâ Resûlallah
Nur saçan seherlerde Sensin yâ Resûlallah
Hakkı diyen dillerde Sensin yâ Resûlallah

Seni övmek ne mümkün ey muattar Sevgili
Seni bilmek ne mümkün ey esen Sabâ yeli
Hasretliğin kül etti Sen bu elden gideli
Uzat artık bir kere öpelim nurdan eli

Gariplerin velisi Sensin yâ Resûlallah
Hakikatin âlisi Sensin yâ Resûlallah
Sözlerin en gâlisi Sensin yâ Resûlallah
Ümmetin sevgilisi Sensin yâ Resûlallah