Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Muhammedü’l-Emin: Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı

Muhammedü’l-Emin: Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı

Yazar: Dr. Casim Avcı

Editör. Dr. Ömer Türker

Yayınevi:Hayykitap - 2008

Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı “ilk” kez bir “müstakil” kitap olarak yayımlandı. Dr. Casim Avcı’nın kaleme aldığı, Dr. Ömer Türker’in editörlüğünü yaptığı Muhammedü’l-Emin, Peygamber Efendimiz’in çocukluğunu, gençliğini, Hz. Hatice ile evliliğini ve vahye hazırlanışını ele alıyor; bu dönem içindeki önemli olayları tüm detaylarıyla aktarıyor. Kitap, risâlet öncesi Cahiliye toplumunun örf, âdet ve ibadetlerini; İslam öncesi Mekke’nin portresini de ayrıntılı olarak çiziyor.

Kitapta, Mekke tarihi, Mekke ve Kâbe ile ilgili görevler, sosyo-ekonomik hayat ve putlar, Fil vakası, Peygamber Efendimizin’in soyu ve ailesi, Kutlu Doğum, sütannesi Halîme’ye verilişi, annesi ve dedesinin vefatları, amcası ile yaptığı Suriye seyahati ve rahip Bahira hadisesi, Efendimiz’in Ficâr Savaşı’na katılması, Hilfu’l-Fudûl cemiyetinde bulunması, Hz. Hatice ile evlenmesi ve Kâbe hakemliği gibi önemli olaylar, bilimsel tarihçilik esaslarına sadık kalınarak, son derece sade ve anlaşılır dille anlatılıyor.

Hayykitap’tan yayımlanan Muhammedü’l-Emin’i “özel” kılan bir diğer özellik ise farklı kesimlerden İslam otoritelerinin kitabı onaylaması ve tavsiye etmesi... Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Hamdullah Öztürk, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Mustafa Fayda ve Tuğrul İnançer, kitabın arka kapağında görüşlerini ve tavsiyelerini dile getiriyorlar.

Bilindiği gibi Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili eserlerin büyük çoğunluğunda 23 yıllık peygamberlik sonrası döneme ağırlık veriliyor. Ancak Hz. Peygamber’in hayatına bir bütün olarak bakıldığında 40 yılının peygamberlik öncesine ait olduğu görülüyor; bu da ömrünün yaklaşık üçte ikisine karşılık geliyor.

Efendimiz, “insan ve kul olarak” bu 40 yıllık dönemde peygamberliğin ağır yükünü taşıyabilecek şekilde hazırlanıyor. Toplumun bu mesaja kulak vermesini kolaylaştıracak güvenilir kişiliği bu dönemde oluşuyor. Nitekim onun bu dönemde Mekke toplumundaki adı da “Muhammedü’l-Emîn” yani güvenilir Muhammed.

İşte kitabın yayımlanma nedeni de tam burada yatıyor:

“Bu kitap asırlardan beri devam eden Peygamber sevgisi ve özleminin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Efendimiz’in “Allah Resûlü’nde sizin için güzel bir örnek vardır” ayetinde ifade edilen örnekliğini görmek ve dostane sesimize kulak verenlerle bu heyecanı paylaşmak istedik.

Bunun için de ilk adım olarak Peygamberimiz’in doğumundan vahyin inişine kadar geçen hayatını müstakil bir kitapta anlatmayı yeğledik. Özellikle bu kesiti tercih edişimizin nedeni, Efendimiz’in örnek kişiliğinin vahiy sonrasında olduğu gibi öncesinde de ifadenin bütün anlamlarıyla gerçekleştiğini görmek ve göstermekti. Onun (s.a.v.) çocukluğunu, gençliğini, yaşadığı toplumun iyi ve kötü hasletlerine karşı tavrını, eşiyle, akrabalarıyla ve komşularıyla ilişkisini, yoksula yardımını, haksızlığa karşı duruşunu, ticaretteki dürüstlüğünü ve çevresindeki bütün insanlar tarafından “Muhammedü’l-Emîn” yani “güvenilir Muhammed” adıyla anıldığını, kısaca iyi bir kul ve insan olmanın evrensel şartlarını kavramaktı amacımız. Çünkü Efendimiz’i anlamaya ve örnek almaya bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşündük. Bu gayeyle çıktığımız yolun sonunda Casim Avcı’nın bilimsel titizlik ve mümin duyarlılığıyla kaleme aldığı elinizdeki kitaba ulaştık. Eğer Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bugünün insanı tarafından anlaşılmasına bir nebze katkımız olursa kendimizi bahtiyar sayarız.”

Dr. Casim Avcı

1964 yılında Artvin’de doğdu. İlköğrenimini burada tamamladı. 1982’de Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nden, 1986’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde (1990), doktorasını Uludağ Üniversitesi’nde (1997) tamamladı. Halen TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam Tarihi ve Medeniyeti uzmanı olarak çalışmaktadır.

Şimdiye dek yayımlanan çalışmaları şunlardır:

1. İslam-Bizans İlişkileri, İstanbul: Klasik, 2003.

2. Son Peygamber Hz. Muhammed: Hayatı, Şahsiyeti, İslam Dini ve Kültüründeki Yeri, Editör: Casim Avcı, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2007.

Kitap hakkında otoriteler ne dedi?

Bu kitap, Hz. Peygamber’in henüz vahiy almaya başlamadan önceki kırk yıllık hayatını daha önceki siyer kitaplarından farklı olarak ilk kez müstakil bir başlık altında inceliyor. Peygamberimiz’in çocukluğunun, gençliğinin ve ilk evlilik yıllarının geçtiği bu dönem, O’nun câhiliye toplumunda inanç ve davranışlarıyla tam bir erdem mücadelesi verdiği, böylece el-emîn (güvenilir insan) sıfatını aldığı yıllardır. Kitap bize peygamberimizin üstün şahsiyetinde erdemli ve güvenilir bir insanın nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Bu bakımdan okunmasını tavsiye ediyorum.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Peygamber Efendimiz’in hayatı hakkında daha önce yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Casim Avcı bu kitapta, Hz. Peygamber’in vahiy öncesi hayatını ayrıntılarıyla inceleyerek, O’nun putperest bir toplumda ahlâkî fazilet ve davranışlarıyla nasıl bir örneklik sergilediğini gösteriyor. Biz Müslümanlar için her bakımdan örnek oluşturan Peygamberimiz’in hayatını kavramamız bakımından okunmaya değer bir çalışma.

Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı

Hz. Peygamber’in doğduğu ve yetiştiği ortamı bir solukta okuyup-öğrenme fırsatı veren “Muhammedü’l-Emin” adlı çalışma aynı zamanda cahiliye döneminin örf, adet ve ibadetlerine ait kavramların Kur’an’da geçenlerinin anlaşılmasına yardımcı olması bakımından çok fonksiyonlu bir eser olmayı başarmış.

Hamdullah Öztürk

Hilkatin sırrı idi o; varlığın varlık sebebi; Yaradan’ın sevgilisi; Adem (a.s.) doğmadan var olan ve Adem öldükten sonra doğan; İbrahim Nebi’nin (a.s.) duası, İsa (a.s.)’ın müjdesi, annesi Âmine’nin rüyası; adı bin yıllardır Allah’ın adıyla dünya semalarının altında zulmeti kovup, gönülleri nura kesen ve daha nice zamanlar nura kesecek olan... O, peygamber olmadan önce var olan; peygamber olduktan sonra da kul kalan ve insanlığa örnek olan... O, hepimizin sevgilisi… Dr. Casim Avcı bize kul olan Resûlümüzü anlatıyor. O anlattıkça perdeler teker teker kalkıyor ve.. gönlümüzdeki zulmet, nura kalboluyor.

Prof. Dr. Ümit Meriç

Bu kitap, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Resûlullah Efendimiz’in risâlet öncesi hayatını, kaynaklarda yer alan oldukça farklı rivayetleri imbikten süzerek insanımızın istifadesine sunmaktadır. Dr. Casim Avcı’yı, güzel ve akıcı bir dille kaleme aldığı bu değerli çalışmasından dolayı tebrik eder, ilgilenenlere içtenlikle tavsiye ederim.

Prof. Dr. Mustafa Fayda

“40 yaşında peygamber oldu” diyenler… “Adem toprak ile su arasında iken ben peygamberdim” hadisini inkar edenler… Acaba bu kitabı okuduktan sonra da bu yanlışlıklarında ısrar edecekler mi? Yoksa, O’nun zât-ı seniyyesine vahiy inzal olunmadan önce dahi, Allah’ın hiçbir ayetine muhalif yaşamamış olduğunu öğrendiler mi?

Tuğrul İnançer