Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Son Peygamber Hazreti Muhammed

Son Peygamber Hazret-i Muhammed

 

 

1. ve 2. Cilt Birarada

 

Mevlana Şibli

İZ YAYINCILIK

 

Çeviren: Yusuf Karaca

Ünlü İslam bilgini İmam Şibli Numani'nin kaleme aldığı ve öğrencisi Süleyman en-Nedvi'nin yayına hazırladığı Siretü'n-Nebi adlı eser, Hz. Peygamberin (s.a.v.) hayatını bütün yönleriyle ortaya koymaktadır. İki cilt halinde neşredilmiş olan eserin ilk cildinin başlangıcında siyer ilmine toplu bakış, İslam öncesi Arapların kültürel ve dini durumu gibi giriş sadedindeki meseleler ele alınmış ve akabinde Peygamberimizin doğumundan başlayarak hayatının nübüvvet öncesi ve sonrasındaki çeşitli safahatı ayrıntılarıyla işlenmiştir.

Son Peygamber Hz. Muhammed adıyla okuyucuya iki cilt bir arada sunulan Türçe neşrin en başta gelen özelliklerinden biri kitabın Urduca aslından tercüme edilmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra eser tahriç ve redaksiyon işlemlerinden geçirilerek okuyucuya sağlıklı bir istifade imkanı hazırlanmaya çalışılmıştır.