Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Son Peygamberi Müjdelemek

Son Peygamberi Müjdelemek

(Beşairün-nübüvve)

Fadıl Aygan

BEŞÂİRÜ'N-NÜBÜVVE, HZ. PEYGAMBERİN NÜBÜVVETİNİN ÖNCEKİ İLÂHÎ KİTAPLARDA HABER VERİLDİĞİNİ İFADE EDEN BİR KAVRAMDIR. ESKİ GELENEKLERİN VE KUTSAL METİNLERİN ÇOĞUNDA ÂHİR ZAMANDA GELECEK BİR KURTARICI İNANCI BULUNMAKTADIR. BUNUNLA BİRLİKTE KURANDA BÖYLE BİR BİLGİ YER ALMAMAKTA, BİLAKİS HZ. MUHAMMED'İN SON PEYGAMBER VE ÖNCEKİ KİTAPLARDA GELECEĞİ HABER VERİLEN KİŞİ OLDUĞU VURGULANMAKTADIR. HZ. PEYGAMBERİN YAHUDİLERİN VE HIRİSTİYANLARIN BEKLEDİĞİ SON KURTARICI OLDUĞUNA İLİŞKİN TARTIŞMALAR, ERKEN DÖNEMLERDEN İTİBAREN MÜSLÜMANLARLA EHL-İ KİTAP ARASINDAKİ TEOLOJİK TARTIŞMALARIN ANA KONULARINDAN BİRİNİ TEŞKİL ETMİŞTİR. BU ÇALIŞMADA KLASİK DÖNEM AÇISINDAN BEŞÂİRÜ'N-NÜBÜVVE ÇERÇEVESİNDE CEREYAN EDEN TEOLOJİK TARTIŞMANIN İZİ SÜRÜLMÜŞ VE BU DÜŞÜNCENİN TARİHÎ SEYRİ İNCELENMİŞTİR. KUR'AN'DA HZ. PEYGAMBER'İN ÖNCEKİ İLÂHÎ METİNLERDE HABER VERİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN MAHİYETİ, TAHRİF PROBLEMİYLE BİRLİKTE TARTIŞILMIŞTIR. ARAŞTIRMADA BEŞARET KONUSU TARİHÎ BOYUT VE KİTÂB-I MUKADDES METİNLERİ EKSENİNDE İNCELENMİŞTİR. YİNE BU ÇALIŞMADA ARAŞTIRMANIN KAPSAMI DAHİLİNDE GEREK İSLÂM DÜNYASINDA GEREK DİĞER DİNÎ MERKEZLERDE YAŞAYAN YAHUDİ VE HIRİSTİYAN TEOLOGLARIN HZ. PEYGAMBER'İN KİTÂB-I MUKADDES'TE HABER VERİLDİĞİ DÜŞÜNCESİNE YÖNELİK İTİRAZLARINA DA YER VERİLMİŞTİR. KONU HZ. PEYGAMBER'İN NÜBÜVVETİNE DELÂLETİ AÇISINDAN ELE ALINDIĞI İÇİN KELÂMÎ BİR PERSPEKTİFLE İNCELENMİŞTİR.

http://www.diyanetvakfiyayin.com.tr/index.php?Option=DetayliBilgi&No=1322