Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Mekke

 

Medine Sizin İçin Hayırlıdır

 

Ali Kılıç Kakiz

Kubâ'nın Hurma bahçeleri değer anlatılıp, görülmeye

Toplanmış yaşlısı genci kasideler söylemeye,

Hahamlar, papazlar bile, gelmiş Resûlü görmeye

İsmini Resûllah'dan alan, güzel peygamber şehri Medine.

 

'Vadî Ranûna ' ilk cumanın kılındığı yer,

Şanlı peygamberin hutbesine kulak ver,

'Topluluktan ve doğruluktan ayrılmayın' der,

Kur'an la feth edilen şehirler sultanı Medine.

 

Resûlün gececeği yol üzerine oturmuş munâfık Selûl,

Kin dolu bakışlarla, bakıyor melûl melûl,

Kursağın da kaldı, giyemedi taçını Ubeyy bin Selûl,

Sırların gizli kalmadığı mukaddes şehir Medine.

 

Cıban başı ve fitne ateşinin körükleyicisi,

Hemen kinini kustu,hicret günlerinin arifesi,

Resûllah'a kıskançlıkta meşhurdu, Ebu Âmir taifesi

Görülmez ordularla korunan darûl karar Medine.

 

Kâb ' Medine'den sorumlu, hem şair hemde kâdı,

Mü'minlerin annelerine utanmadan şiirle saldırdı,

Kıyamet saatine dek lânetlenecek, yerlere batsın adı,

İlâhi tokatla hışmını bulanları temizliyen Medine.

 

Deve yürüyüşüyle beşyüz sene gök ile yer arası,

İns ve cinse gönderilen peygamberi zişanın uyarısı,

Evrensel mesajla tamamlandı, asırların hayırlısı,

Allah'ın davasının yükseldiği, düşmanlarının susturulduğu yer Medine.

 

Severlerdi Resûlü sıkâleyni, bitmez tükenmez hâzla,

Verdikleri anda ki sevinçleri,kazandıklarında ki sevinçden fazla,

Taat ve itaat timsali,meleklerin gaslettiği Hanzalâ,

Mûcizeler ihsan eden,mubârek parmağını kaldırdığı yer Medine.