Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Multimedya Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Peygamberimizin (s.a.v) Mübârek İsimleri ve Mânâları

Peygamberimizin (s.a.v) Mübârek İsimleri ve Mânâları

Abdullah : Allah'ın kulu
Âdil : Adaletli
Ahsen : En güzel
Âlim : Bilgin, bilen
Âmil : İş ve aksiyon sahibi
Beşir : Müjdeleyici
Cebbâr : Kahredici, gâlip
Ecved : En iyi, en cömert
Emin : Doğru ve güvenilir kimse
Fâruk : Hakkı ve bâtılı ayıran
Gâlip : Hâkim ve üstün olan
Habib : Sevgili, çok sevilen
Hâfız : Muhafaza edici
Halîm : Yumuşak huylu
Hâmid : Hamd edici, övücü
Hanîf : Hakikate sımsıkı sarılan
Kayyim : Görüp, gözeten
Mâcid : Yüce ve şerefli
Mansûr : Zafere kavuşturulmuş
Medenî : Şehirli, bilgilive görgülü
Mekkî : Mekkeli
Mes'ûd : Mutlu
Muallim : Öğretici
Mübârek : Uğurlu, hayırlı, bereketli
Mükerrem : Şerefli, yüce
Münîr : Nurlandıran, aydınlatan 
Mürtezâ : Beğenilmiş, seçilmiş
Mustafa : Çok arınmış
Mutî : Hakka itaat eden
Muzaffer : Zafer kazanan, üstün olan
Nakî : Çok temiz
Nâsih : Öğüt veren
Nebî : Peygamber
Necm : Yıldız
Nezîr : Uyarıcı, korkutucu
Nûr : Işık, aydınlık
Râgıb : Rağbet eden, isteyen
Râzî : Kabul eden, hoşnut olan
Reşîd : Akıllı, olgun, iyi yola götürücü
Sâbir : Sabreden
Sâdık : Doğru olan, gerçekci
Sâhib : Mâlik, arkadaş,sohbet edici
Selâm : Noksan ve ayıptan emin olan
Seyyid : Efendi
Şâkir : Şükredici
Tâhir : Çok temiz
Tayyib : Helal, temiz, güzel, hoş
Vâiz : Nasihat eden
Yâsîn : İnsan-ı kâmil
Zâkir : Allah' ı çok anan
Âbid : Kulluk eden, ibadet eden
Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş
Alî : Çok yüce
Allâme : Çok bilen
Aziz : Çok yüce, çok şerefli olan
Burhan : Sağlam delil
 Cevâd : Cömert
Ekrem : En şerefli
Fadlullah : Allah'ın ihsânı, fazlına ulaşan 
Fettâh : Yoldaki engelleri kaldıran
Ganî : Zengin
Hâdi : Doğru yola götüren
Halîl : Dost
Hâlis  : Saf, temiz
Hammâd : Çok hamdeden
Kamer : Ay
Kerîm : Çok cömert, çok şerefli
Mahmûd : Övülen
Mâsum : Suçsuz, günahsız
Mehdî : Hidayet eden
Merhûm : Rahmetle bezenmiş
Metîn : Çok sağlam ve güçlü
Muktedâ : Peşinden gidilen
Müctebâ : Seçilmiş
Müktefî : İktifâ eden, yetinen
Mürsel : Elçilikle görevlendirilmiş
Muslih : Islah edeci, düzene koyucu
Müstakîm : Doğru yolda olan
Mu'ti : Veren ihsân eden
Müşâvir : Kendisine danışılan
Nakîb : Halkın iyisi, en seçkini
Nâtık : Konuşan, nutuk veren
Neciyullah  : Allah' ın sırdaşı
Nesîb : Asil, temiz soydan gelen
Nimet : İyilik, dirlik ve mutluluk
Râfi : Yükselten
Rahîm : Mü'minleri çok seven
Resûl : Elçi
Saîd : Mutlu
Sâdullah : Allah' ın mübârek kulu
Saffet : Arınmış, seçkin kişi
Sâlih  : İyi ve güzel huylu
Seyfullah : Allah' ın kılıcı
Şâfi : Şefaat edici
Tâhâ : Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
Takî : Haramlardan kaçınan
Vâfi : Sözünde duran
Vâsıl : Kulu Rabb'ine ulaştıran
Zâhid : Mâsivadan yüz çeviren
 

SALAVAT

Kaynaklar: 1) Mevâhib-i Ledünniye

  Salavat
Salavatın Bir Sırrı
   Salavat Getirmek Üzerine
 Salavat Oruçluya yakışır
Salât, Salavât (I)
Ayetlerde Salavat
Hadislerde Salavat
40 Salavat
Salat-ı Nariye
Sesli Salavatlar
Kutlu olsun
Ey Nebi
 

Günün Kitabı

 

Peygamberimizi Kur'an'dan Öğrenmek

 

 

Şiirler