Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Peygamberimiz Neden Miraca kt

 

PEYGAMBERMZ NEDEN M'RACA IKTI?

 

Mehmet Paksu

 

Ekim 2002 Beyan Dergisinden ktibas

 

Bir padiahn iki trl konumas vardr. Biri, bir vatandala telefon ederek kk bir meseleyi grmesi. Dieri de devlet bakan, halifelik yn ve milletin idarecisi olarak, emirlerini her tarafa duyurmak iin zel bir elisi ile konumas, sohbet etmesi, onun aracl ile ferman yaynlamasdr.

Bu rnekte olduu gibi Cenab- Hakk'n da kullar ile iki tarzda muhatap olmas vardr. Biri, zel ve cz'i, dieri de geni ve genel mahiyette bir konumas. Cenab- Hakk'n baz velilerle zel ve cz'i anlamda ilham etmesi birinciye rnektir.

Ama Peygamberimiz Aleyhissalt Vesselm btn velyet mertebelerinin stnde bir byklk ve ycelikte, kinatn Rabbi, btn varlklarn yaratcs olarak Cenab- Hakk'n sohbetine merref olmas ise ikinci ve mkemmel olanna misaldir.

Peygamber Aleyhissalt Vesselm'n elilii iki tarafldr. Birisi halktan Hakk'a, dieri de Hak'tan halka. Birisi mi'racn btn taraf olan velyet yndr, dieri de zahiri taraf olan risalet yndr.

Yani Peygamber Aleyhissalt Vesselm bizi temsilen Cenab- Hakk'n huzuruna kt, bata insanlar olmak zere btn varlklarn ibadet, kulluk, tesbih ve zikirlerini toplu olarak (askerin komutana tekmil vermesi gibi) arz etti. Bu ynyle mi'rac halktan, insanlardan, varlklardan Hakk'a bir giditir. Dieri de Cenab- Hakk'n biz kullarndan istediklerini, emir ve yasaklarn Resul olarak getirmitir. badetlerin z ve esas olan be vakit namaz mi'rac hediyesi olarak getirmesi gibi...

Peygamberimiz Rabb'iyle nasl grebilir?

Soru: "Bize hereyden daha yakn olan Cenab- Hakk'a binlerce senelik mesafeyi aarak yetmi bin perdeyi getikten sonra Rabb'iyle grmesi ne demektir?"

Cenab- Hak hereye hereyden daha yakndr, fakat herey O'na sonsuz ekilde uzaktr.

Mesela, gnein insan gibi akl olsa da bizimle konuacak olsa, elimizdeki ayna araclyla bizimle konuabilir.

Dier taraftan biz bir eit ayna olan gzmzle gnee yaklaabiliyoruz. Oysa gne bize 150 milyon km uzaklkta bulunuyor, hibir ekilde ona yanaamayz. Gnee bir derece yaklamak iin ancak Ay kadar bymek lzm. Bu da mmkn deildir.

Bu misalde olduu gibi, gerek anlamda Cenab- Hak hereye yakndr, ama herey ona sonsuz derece uzaktr. Ancak Peygamber Aleyhissalt Vesselm, Cenab- Hakk'n ltfuyla bir anda binlerce perdeyi geerek Mi'raca ykselmi, btn manevi mertebeleri aarak huzura varmtr.

Bir insan nasl gklere kabilir?

Soru: "Bunun bir rnei var mdr? Bir uak ancak 10-15 bin metre yukar kabiliyor, bir uzay gemisi ancak Ay'a ve Vens'e ulaabiliyor. Bir insan birka dakika gibi ksa bir srede milyonlarca metre uzaklara nasl gidip gelebilir?"

Yerkremiz, yani Dnya bir ylda yaklak 188 saatlik bir mesafeyi bir dakikada dner, yirmi be bin senelik mesafeyi bir senede alr. Bu muazzam hareketi ona yaptran ve bir sapan ta gibi dndren bir Kudret, bir insan Ar- lya getiremez mi? Gnein evresinde o ar cisim olan dnyay gezdiren bir hikmet bir insan bedenini imek gibi Rahman'n Arna karamaz m?

Peygamberimiz sadece ruhuyla gitse olmaz myd?

Soru: "yleyse neden Mi'raca kt? Ne lzumu var? Evliya gibi ruhu ve kalbi ile gitse yetmez miydi?"

Cenab- Hak grnen ve grnmeyen lemlerdeki gzellikleri gstermek iin, kinat fabrikasn ve merkezini gezdirmek, insanln amel ve ibadetlerinin hiretteki neticesini gstermek iin Efendimiz Aleyhissalt Vesselm oralara dvet etmesi gyet makuldr. Sadece ruhu ve kalbi ile deil, bu seyahate bedeninin de itirak etmesi gerekir.

Grnen lemin anahtar olan gzn, iitilen lemin anahtar olan kulan Ara kadar birlikte almas gerektii gibi, ruhunun saysz grevlerini stlenen let ve makinesi hkmnde olan mbarek bedenini Ara kadar karmas akl ve hikmet gereidir.

Zaten Cenab- Hak Cennette bedeni ruha arkada ediyor. nk pekok kulluk grevine ve snrsz lezzetlere ve aclara beden kaynaklk etmektedir.

yle ise bu mbarek beden ruha arkadalk edecektir. Cennette ruh bedenle birlikte olacaksa Cennet'l-Me'v'nn gvdesi olan Sidret'l-Mntehaya Efendimiz Aleyhissalt Vesselm'n zatnn arkadalk etmesi hikmetin t kendisidir.

Peygamberimiz mi'raca sadece ruhen km olsayd, zaten mucize olmazd. nk her veli ruhen ve kalben o lemlere kabiliyor.

Peygamberimiz ksa zamanda nasl gidip geldi?

Soru: "Birka dakikada binlerce yllk mesafeye gidip gelmek aklen mmkn mdr?"

Cenab- Hakkn sanatnda hareket ve hzn derecesi farkl farkldr. Sesin hz ile n hz, elektriin hz, hatta ruhun ve hayalin hz birbirinden btnyle farkldr. Gezegenlerin hzlar da birbirinden farkldr. Mesel n hz 300.000 km/sn iken sesin hz 360/sn'dir.

Acaba Peygamberimiz'in ltif bedeninin yce ruhuna tabi olmas, ruh hznda hareketi nasl akla ters gelebilir?

Yine bir insan on dakika uyusa baz olur ki, bir yllk i grebilir. Hatta bir dakikada insann grd ryay, ryada iittii szleri, konutuu kelimeleri toplansa uyankken bir gn, belki daha fazla bir zaman gerekir.

Demek ki bir zaman dilimi iki kiiye gre deiebiliyor. birisine bir gn, dierine de bir yl hkmne geebilir.

te Peygamber Efendimiz Aleyhissalt Vesselm, Burak'a binerek imek gibi btn kinat gezip lh huzura kp Rabbiyle sohbet erefine ermi, Onun cemalini grm, emirlerini alp dnp gelmitir.

Mi'racn benzeri bir olay var mdr?

Soru: "Peygamberimiz'in Mi'rac'a kmas mmkndr. Fakat her mmkn gereklemiyor. Bunun bir benzeri var m ki kabul edelim?"

Mi'racn ok rnekleri vardr:

Bir insan, gzyle bir saniyede Nebtn gezegenine kabilir.

Bir bilim adam, astronomi kanunlarna binerek t yldzlarn arkasna bir dakikada gidebilir.

man sahibi her insan, namazn hareketlerine dncesini bindirerek bir eit mi'racla kinat arkasna alarak lh huzura girebilir.

Kalb gz ak bir veli, lh srlara krk gnde ulaabilir. Hatt Abdlkadir Geyln ve mam- Rabban gibi baz evliyann bir dakikada Ar- lya kadar ruhen ktklar bildiriliyor.

Yine nurlu bir cisme sahip olan melekler bir anda yerden Ara, Artan yeryzne gidip geliyorlar.

Cennette, Cennet ehli m'minler, Cennet bahelerine ksa bir zamanda kabiliyorlar.

Bu kadar rnekler gsteriyor ki, btn evliyann sultan, btn m'minlerin imam, btn Cennet ehlinin reisi ve btn meleklerin makbul olan Resul-i Ekrem Efendimiz'in bir anda mi'raca kmas, dnmesi, btn yce lemleri gezip grmesi gyet makuldr ve phesizdir.

Mi'racla gelen hediyeler

Birincisi: Peygamberimiz Aleyhissalt Vesselm btn iman hakikatlerini gzleriyle grd. Melekleri, Cenneti, hireti, hatt Cenab- Hakk'n cemlini gzleriyle mahede etti. Szlerinde ve vaadinde en kk bir hilf, aksi beyan olmayan o yce insan m'min ruhlara manen yle diyordu: "Sizin inandnz, melekleri, hireti, Rabbinizin Nur cemlini bizzat grdm; bu iman esaslar vardr, mevcuttur; tereddt ve phe etmeyiniz." Bylece m'minler sonsuz bir imana ermenin saadetine kavutular.

kincisi: nsan hereyi merak ediyor. Ayda hayat var m, yok mu diye aratryor. Halbuki Ay O Ezel Sultann memleketinde ancak bir sinek kadar yer kaplyor.

M'minler merak ediyorlar. Rabbimiz bizden ne istiyor? Acaba ne yaparsak Rabbimiz bizden raz olur? Bir yolunu bulsak da dorudan doruya Rabbimizle muhatap olsak, bizden ne istiyor, anlasaydk" derken, ki Cihan Serveri yetmi bin perde arkasndan ezel ve ebed Sultannn raz olaca amelleri mi'rac meyvesi olarak getirdi, beere hediye etti. Bu hediye bata namaz olmak zere slm'n dier esaslar ve ibadetleridir.

ncs: Peygamberimiz Aleyhissalt Vesselm ebed saadet definesinin anahtarn alp getirmi, cinlere ve insanlara hediye etmitir. Peygamber Efendimiz kendi gzyle Cenneti grm, sonsuz saadetin varln mahede etmi ve bu byk mjdeyi haber vermitir. yle ki, bir adama idam edilecei anda affedilerek padiahn yaknnda bir saray verilse ne kadar sevinir.

yle de, btn cinler ve insanlar saysnca toplu bir mjde olan bu sevin ne kadar nemli ve deerlidir?

Drdncs: Peygamber Efendimiz mi'racta Cenab- Hakk'n cemalini grme nimetini tatt. Bu manevi nimetin Cennette m'minlere de nasip olaca mjdesini verdi. "Ayn on drdn nasl aka gznzle gryorsanz, Rabbinizi de yle Cennette ap ak greceksiniz" buyurarak bu ezel mjdeyi bizlere hediye olarak getirdi.

Beincisi: nsan kinatn en kymetli bir meyvesi ve kinat sahibinin en nazl bir sevgilisi olduu mi'racla anlald. Kinata nisbetle kk bir varlk, zayf bir canl olan insan bu meyve ile yle bir dereceye kt ki, btn varlklar zerinde bir makam ve mevki kazand. nk rtbesiz bir askere, "Sen paa oldun" dense ne kadar sevinir?

yle de ciz, fani, devaml ayrlk ve zeval tokadn yiyen biare insana birden, "Sonsuz ve baki bir Cennette Rahman ve Rahm olan Allah'n rahmetine gireceksin" dendiinde o insan ne kadar byk bir mevki ve makama kar? Cennette hayal hznda, ruh geniliinde, akl akclnda, kalbin btn arzularnda Cenab- Hakk'n ebedi mlknde seyir ve seyahate erecektir. Cenab- Hakk'n nur cemalini seyretme nimetini tadacaktr. Byle bir insann kalb ve ruhu ne kadar byk bir sevince kavuur deil mi? Mi'racn bu meyvesi insann en byk arzu ve hedefidir.

Kaynak eserler

Bedizzaman Said Nurs, Szler, (31. Sz.)

Mehmed Paksu. Mbarek Aylar, Gnler ve Geceler.