Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English @ Mail
Adalet Peygamberi

Adalet Peygamberi(s.a.v)ne

 

Musa TEKTA

 

27/01/2008 - 21

Bir ismi dil olan, Adalet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)  hak ve hukuka uygunlukta, hakk gzetmede ve dorulukta insanlarn en ileri gideni idi.  O herkese uygun deni, hakk olan verir, taksimatta Allahn emrettii adalet llerine gre hareket ederdi.

nsanlarn keyfi istek, arzu ve telkinlerine bakmakszn doruluktan ayrlmaz,  eitlik ilkesine uygun davranarak mutlak adaleti toplumda tesis ederdi. 

Her ite Peygamberimize itaati emreden Rabbimiz Bakara suresinde yle buyurdu:

Ve ite byle, sizi ortada yryen bir mmet kldk ki, siz btn insanlar zerine adalet rnei ve hakkn ahitleri olasnz, Peygamber de sizin zerinize ahit olsun. Daha nce iinde durduun K'be'yi kble yapmamz da unun iindir: Peygamber'in izince gidecekleri, iki kesi zerinde geri dneceklerden ayralm. Bu i elbette Allah'n hidayet ettii kimselerin dndakilere ok ar gelecekti. Allah imannz kaybedecek deildir. Hi phesiz Allah, btn insanlara ok efkatlidir, ok merhametlidir. (Bakara, 143)

 

nsanla rneksin sen yce Adalette

eni ahit tutuyor Yce Mevla ayette

mmetine acrsn efkatte merhamette

 

Salt ve selam sana olsun Ya dil

Yaratlm iinde yoktur sana muadil

 

Yine yce kitabmz Kur'anda Allah (c.c)'n hangi kullarn sevdii yle akland:

 

"Allah dil olanlar sever" (Mmtehine 8; Hucurt,9) buyuruldu. . Hulsi Efendi (k.s)de bu yet-i kerimenin mealini Divnnn bir beyitinde yle ifade etti:

 

dilleri Allah da sever kulu da sever

dilleri Allah da er kulu da er

 

 

Adalet Allahn Kanunudur

Sevgili Peygamberimizin, hak ve adaletle ilgili hadis-i erifler buyurdu.  Bunlardan biri yle zuhur etti.  Birgn Kurey kabilesinden asil bir kadn hrszlk yapmt. 0 kadn cezalandrmamas iin Ashabdan sameyi Peygamberimize gnderdiler. Bu duruma kzan ve zlen Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurdular: Nasl oluyor da baz kimseler, Allahn kanunu karsnda arac olmaya kalkyorlar. Sizden ncekilerin mahvolmasnn sebebi udur: lerinden asil, ileri gelen birisi hrszlk yapnca, onu serbest brakyor, zayf ve fakir bir kimse hrszlk yapnca, onu cezalandryorlard. Allaha yemin ederim ki Muhammedin kz Fatma hrszlk yapsayd, onun da cezasn verirdim. (3 Buhari Hudud 12, Mslim Hudud, 8-9.)

 

Hz. Peygamber, adaleti ihlal konusunda arac olmak isteyenleri ok yakn da olsa sert bir ekilde reddeti, suluya layk olduu cezasn vermekte en ufak bir tereddt gstermedi. Adalet konusuyla ilgili olarak baka bir hadislerinde Peygamber Efendimiz (s.a.s.] yle buyurdu: Adil, bilgili ve baarl hkmdarlar; hsm, akraba ve Mslmanlara kar yumuak kalpli ve efkatli olanlar; aile efrad kalabalk olduu halde harama el uzatmayp, haramdan uzak kalmaya alanlar cennet ehlidir. (Mslim, Cennet, 6)

 

Peygamberimiz hakszla asla tahamml edemez, hakszlk karsnda susan, kendini savunamayan kiiyi dilsiz eytan olmakla nitelendirir, onun bu halini beenmezdi.
Grev bana getirdii insanlara adaletli ve hogrl olmalarn emrederdi. 

Sevgili Peygamberimiz, hakk gzetme konusunda sadece idareci konumunda olanlar deil, herkesi sorumlu davranmaya ard ve mehur hadisinde mesuliyet ve adalet hissini oban-sr benzetmesiyle yle yapt:

Dikkat edin! Hepiniz obansnz ve hepiniz srnzden sorumlusunuz. nsanlarn banda bulunan ynetici de obandr ve srsnden sorumludur.

Bizler, Peygamberimizin bize tledii bu gzel tavsiyeleri gnlden benimsemeli, hi kimsenin hakkna el uzatmamal, her zaman hak-hukuk gzetmeli. Bilinmelidir ki Allah, bir bakasnn bir dier kul zerinde kalan hakkn asla affetmez ve o kiiyi kyamet gn bundan dolay sorumlu tutar.

Hayat en gzel ahlak rnekleriyle dopdolu olan Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)e Allah (c.c.) yle buyuruyor: De ki: Ben Allahn indirdii kitaba inandm ve aranzda adaleti gerekletirmekle emrolundum (r, 42/15.)

Peygamberimizin hayatnda yaad nemli hadiselerden biri olan ve halk arasnda da ok yaygn olarak anlatlan bir olay, onun adaletli davrannn bir hatras olarak dillerden dillere yzyllardr anlatlp durdu.

 

Hakk Olan Hakkn Alsn

Kuran Kerimin nzulnn tamamlandn bildiren ayetler nazil olunca, Peygamberimiz(s.a.v), Cebrail'e:
-Ey Cebrail leceimi anladm, buyurunca Cebrail, Peygamberimize:
- Senin iin ahiret dnyadan daha hayrldr, Rabbin sana (istediini) verecek sen de raz olacaksn ,(Duha:4-5) dedi.Bunun zerine Peygamberimiz mezzini Bilal- Habei'ye, insanlar cemaatle namaz klmak zere toplanmalar iin armasn emretti. Btn Muhacir(Mekke'den Medine'ye hicret eden Mslmanlar ) ve Ensar (Medineli Mslmanlar) Mescid-i Nebi'de topland. Peygamberimiz onlara namaz kldrp sonra minbere kt ve insanlara hitap etti. Peygamberimizin bu konumas srasnda kalpler rperdi gzler alad. nsanlara yle dedi:


- Ey insanlar sizin iin nasl bir peygamber idim? Onu dinleyenler:
- Allah mkafatn versin ok iyi bir Peygambersin. Sen bizim iin merhametli bir baba,efkatli ve t veren bir karde gibiydin. Allah'n sana verdii Peygamberlik grevini yerine getirdin O'nun(Allah'n) vahyettiini bize ilettin, bizleri Allah'n yoluna hikmetli ve gzel szlerle davet ettin. Allah, mmetlerine yaptklar grev nedeni ile peygamberlere verecei mkafatn en gzelini sana versin, dediler.
Bunun zerine Peygamberimiz(s.a.v) yle buyurdu:


- Ey Mslman topluluu! Sizin zerinizde bulunan hakkm ve Allah adna, sizden kime bir hakszlk yapm isem, kyamette hesaplap hakkn almadan nce, imdi onun ayaa kalkp hakkn benden almasn istiyorum, dedi. Hi kimse kalkmaynca Peygamberimiz bunu defe tekrarlad. nc defa syledikten sonra Mslmanlar arasnda bulunan ve kendisine Ukkae denilen yal bir sahabe ayaa kalkt. Mslmanlar yararak ilerledi ve Peygamberimizin nnde durdu ve yle dedi:


- Anam babam sana feda olsun ey Allah'n elisi, eer srar etmeseydin senin karna kp bir ey istemeyecektim.Bir savatan sonra gazilerin arasndaydm.Ayrlmak zereyken develerimiz yan yana geldi.Devemden indim ayan pmek iin sana yaklatmda deneini kaldrdn ve srtma vurdun. Kasten bana m vurdun yoksa devene mi vurmak istemitin bilmiyorum deyince, Peygamber efendimiz:


- Ey Ukkae sana kasten vurmaktan Allah a snrm.Ey Bilal git(kzm) Fatma'ya uzun bir denek getir dedi . Bilal- Habei (aknlktan) ellerini bann zerine koyarak :
- O, Allah'n Peygamberi ve kendisine ksas yaplmasn istiyor, diyerek Hz.Fatma' nn yanna geldi kapy ald ve "Ey Peygamber'in kz! Bana uzun bir denek ver" deyince, Peygamberimizin kz Hz. Fatma:
-Bugn ne hac gn, ne de O'nun savat bir gn deil babam uzun denei ne yapacak? Dedi. Bilal-i Habei:


- Babann yaptklarndan haberin yok. Allah'n elisi borlarn dyor, dnyay terk ediyor ve kendisine ksas yaplmasn (kendisinde hakk olanlarn haklarn almasn) istiyor, dedi. Bunun zerine Hz. Fatma:
- Ey Bilal! Allah'n elisine ksas yapmay ( hakkn almay) kendisine layk gren kimdir? ( Peygamberin torunlar) Hasan ile Hseyin'e haber ver. O adamn (Ukkae) yanna gitsinler de, almak istedii (hakkn) onlardan alsn. Peygamberden almasna izin vermesinler, dedi. Bilal-i Habei mescide girip denei Peygamberimize verince O da Ukkae'ye verdi. Hz. Ebubekir ve Hz. mer bunu grnce ayaa kalktlar ve:
- Ey Ukkae!te nndeyiz Hakkn bizden al. Peygamberden alma, deyince Peygamber Efendimiz:
-Brak ey Ebubekir sende brak ey mer. Allah sizin deerinizi ve makamnz biliyor dedi. Bunun zerine Ali b.Ebu Talip (Hz. Ali) ayaa kalkt ve:


- Benim hayatm Allah'n elisinin hayatnn nndedir.te srtm hakkn kendi elinle benden al ve bana(O'nun yerine) yz sopa vur .Allah'n elisinden alma, deyince Peygamberimiz,

-Otur ey Ali. Allah senin deerini ve niyetini biliyor buyurdu.Sonra Hz. Hasan ile Hz. Hseyin kalktlar ve:
-Ey Ukkae!Sen bilmiyor musun biz Allah'n elisinin torunuyuz. Hakkn bizden alman Peygamberden alman gibidir, deyince Peygamber efendimiz:
-Gzmn nuru torunlarm sizde oturun Allah sizi burada unutmamtr(sizin de niyetinizi ve deerinizi bilmektedir).Sonra Peygamber Efendimiz Ukkae'ye
- Ey Ukkae!Vuracaksan vur deyince, Ukkae(r.a):


- Ey Allah'n elisi!zBana vurduunda benim zerimde elbise yoktu deyince Peygamberimiz srtn at. Mslmanlar yksek sesle alyorlard. Hz.Ukkae, Peygamberimizin beyaz srtna bakt.Sanki srt Msr' da dokunan ince ve beyaz ketenden dokunmu kuma gibiydi fazla ilgilenip zaman kaybetmeden, srtndaki nbvvet mhrn pt ve yle dedi:
- Anam babam sana feda olsun ey Allah'n elisi sana ksas yapmaya (senden hakkn bu yolla almaya) kim cr'et edebilir? Bunun zerine Peygamberimiz (s.a.v) :
- Ya hakkn alman iin gerekeni yap ya da affet deyince, Hz. Ukkae:
- Kyamet gnnde Allah'n beni affetmesini umarak sizi affediyorum dedi. Bunun zerine Peygamberimiz(s.a.v):


- Kim cennetteki arkadam grmek isterse bu adama baksn dedi.Sonra (orada bulunan) tm Mslmanlar Hz. Ukkae'nin alnndan perek ayaa kalktlar ve:
- Seni tebrik ederiz ok byk bir mertebeyi ve Peygamberin cennetteki arkadaln elde ettin dediler.

 

Hakk naketmi gsne btn ile zhiri

Mbarek parmaklarn olmu rahmet nehiri

Adl iin pt Ukkae Nbvvetli mhr

 

Salt ve selam sana olsun Ya dil

Yoluna kurban olsun beden ile can u dil