Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English @ Mail
Nur-u Muhammedi olmadan asla !

Nur-u Muhammed Olmadan Asla

Mustafa oral

Karakalem Dergisi - 2006 - Say 5

 

YAZININ BALIINI Nur-u Muhammed Olmadan Asla koydum. Bunun bir nedeni var. Hatrlarsnz on yl kadar nce Betty Mahmudi isimli batl bir kadn yazarn bir kitab yaymlanmt. Mahmudi ranl bir erkekle evlenmi, ardndan gelen boanma olay da kitabn omurgasn oluturmutu. Kitabn adn hatrlamsnzdr: Kzm Olmadan Asla. Kitapta ran rejiminin uygulamalar zerinden slama saldrlyordu. Bu gn Bat dnyasnda slamiyet zerine yaplan saldrlar ok daha vahim ve sistemli. Dorudan, birebir Efendimiz Muhammed Mustafa hedef alnyor. te bunun iin bu yaznn baln byle koydum: Nur-u Muhammed Olmadan Asla.

Nur-u Muhammed olmadan nasl bir ey olsun ki u alemde. O ki, on sekiz bin alemin Muhammed Mustafas idi. Alem kendisi iin yaratlmt. Kainat aacnn ekirdei ve meyvesiydi. Rabbimizin Ona olan efkati kainatn yaratlmasna, Onun Rabbimize kar olan muhabbetinin en gzel ifadesi olan duas cennetin yaratlmasna sebepti. O olmasayd, ne kainat, ne de cennet olacakt. O oldu, cennet ve cehennem oldu. Ona muhabbet edenler cennetlik, dmanlk edenler cehennemlik oldu. O oldu, her ey oldu. O olmasayd ne olurdu? Nur-u Muhammedden olmadan asla hibir ey olamazd, olamazd.

Resulallah her haliyle aleme bir misal, insanla bir timsal oldu. Onda topland btn bir kainat. O da varln aleme yayd. Nuru bir gne oldu, kainatn en gzel renklerini iinde toplad. Sonra demet demet aleme yanstt. Btn alemi aydnlatt. mana, insanla muhta gnlleri stt. O olmasayd, asla, ne gne, ne de gne gnll insanlar olurdu.

Doumu mucizelerle balad. Onunla hayat verildi aleme. Onun nurundan kan verildi kainata. Dokunduu yere hayat verdi. Aalar onunla yeerdi. Talar onunla konutu. Kular onunla utu. Stten kesilmi hayvanlar Onun eli ile batan ayaa st kesildi. ocuklar onunla doydu ste. Anneler Onunla tatt annelii. Derviler Ondan aldlar feyizlerini. airler Onun nuruyla st gibi duru iirler yazdlar. O aleme ab- hayat gibi st verdi. Btn alemi nuru ile O emzirdi. Kainat onunla hayat buldu. Adn duyanlar, adn ananlar tekrar tekrar Onda dodu. O dodu, btn alem yeniden dodu. O domasayd btn alem asla hibir zaman domayacakt.

Onunla canlara can geldi. Onunla canlar canann buldu. Onun yokluunda canlar son buldu. Onun yokluunda canlar cananlarn kaybetti. Onunla canlar kendilerini kaybetti. Onun iin canlar verildi. Onun iin canlar alnd. O nur kainata can oldu, canan oldu. O nur canlar ald, canlara can verdi. O Nur-u Muhammed kainattan ksayd eer, btn kainat birden vefat edecekti. O Nur-u Muhammed olmasayd ne canlar, ne cananlar, hasl btn bir kainat asla yaayamayacakt.

Doumu mucizelerle balad. Hayat mucizelerle srd. Vefatndan sonra kaynan kendinden alan bir ok mucize gerekleti. Bir ok evliya, asfiya Onun gnlnden ald nur ile keramet ve kefe mazhar oldu. Bir ok insan onunla kemale erdi. O olmasayd asla hi kimse ne kemale, ne de keramete erecekti.

Btn alemi bilirdi O. Btn alem de Onu. Btn alem Onun byklne dellallk ederdi. Her bir mahluk Onu kendi lisanyla alklard. Her bir masnu Onunla ayn ada yaamaktan eref duyard. Her insan onu tanyarak eref-i mahlukat olurdu. Canlar tanrd Onu, canllar tanrd. Cenazeler Ona tanklk ederdi. O Nur-u Muhammedi tantmasayd kendini bize, biz asla tanyamazdk ne Onu, ne de bu alemi.

Kainata Ondan nurlu bir suret verildi. Babalar efkatin aksini Onun sesinde iitti. Anneler Onun yznde grdler ocuklarn. Asrlarca ocuklarn ryalarn ssledi. Babalar Onunla iitmeye baladlar, Anneler Onunla grmeye baladlar. ocuklar Onunla ilemeye baladlar ryalarn nak nak aleme. Alem Onun siretinden bir resim oldu. O resme bakanlar Onda Onu yaratan Rabbin izini, zn grdler. O olmasayd, babalar sar, anneler kr; ocuklar ryasz, elsiz, ayaksz olurdu. O Nur-u Muhammed olmasayd asla ne anneler, ne babalar, ne de ocuklar olurdu.

Oydu kz ocuklarn diri diri mezara konulmaktan kurtaran. Oydu babalarn yreklerine efkat ve merhameti koymaya vesile olan. Oydu annelerin kz ocuklarnn diri diri gmlmemesi iin ettikleri dualarn kabulne vesile olan. Btn kz ocuklar bir Fatma idi Onun gznde. Fatma Onun gzbebeiydi. Fatma canndan bir para, O btn kz ocuklarnn yreklerinden bir para. O lisan- haliyle Kzm Fatma olmadan asla! Fatmalar olmadan asla diyordu. Btn kz ocuklar ise yle diyordu: Nur-u Muhammed olmadan asla!

...

Kainata Ondan nurlu bir suret verildi. Ama O suretinin resmedilmesini istemezdi. Hele hele Onunla alay etmek iin resmedilmesine asla izin vermezdi. Bunun iin eytan Ona saygsndan ryada bile Onun suretine giremezdi. Varsn imdi yeryznde eytanlar bile aratan eytan siretli birileri kp, Onun suretini resmetmeye kalksn. O peygamber a bir airin diliyle Artk ben gideceim, ata eer vuruyorlar diyor ve onlarn dnyasndan ekip gidiyor. Artk Onun Nurunun o zalimlerin dnyasndan ekilme vakti gelmitir. O ki btn alem iin bir nurdur. Onun nuru gidince kainat vefat edecektir. Bu kainat O nursuz asla yaayamaz. O zalimler de O nursuz yaayamayacak.

On sekiz bin alemin Mustaf's olan Efendimizin suretini izmenin ne zor olduunu bilen mminler hassaten ak ehli onun sureti yerine siretini resmettiler. Tarihin en gzel sanat ve edebiyat eserleri Onun siretine ve suretine yansyan nurdan alnan feyiz ile gn yzne kt. Bir ok airin hemen her iiri unutuldu, ama onlar Onu andklar iirleriyle anlmaya devam ettiler. Onlar anlamlard ki, Onu yazmadan asla tarih onlar yazamaz, Onu anmadan hayr, asla hayrla anlamaz.

O kendisine hayaszca ve ahlakszca dil uzatanlar iin bir hastalkt, bir azapt. Onun adn hrmetle ve akla gzelce ananlar iin ise ifayd. Onlardan birisi olan mam Busayri hem hattatlk yapar, hem de O nuru ven naatlar yazard. Fel illeti ile muzdaripken yazd El-Kevakibd- Drriye fi Medh-i Hayrl Beriyye isimli kasidesini ryasnda Resulallaha okumutu. Bir beytinde taklnca Efendimiz beyti tamamlam ve okuduktan sonra Peygamberimiz (a.s.m.) felli ksm svazlayarak onun srtna bir hrka giydirmiti. Busayri uyandnda ifa bulduunu grmt. zerinde de o hrka vard. Bundan dolay bu iire Kaside-i Brde (Hrka Kasidesi) veya Kaside-i Bre (ifa Kasidesi) denilmiti. Bir iir ki O Gl- Muhammediyi vyor, Gl- Muhammedi de ona ifa oluyor. Bakn ne diyordu o iirde Busayri: Her ynden hcum eden korkunun trlsnden /Ancak O Sevgili kurtarabilir bizi, Onun merhameti, Onun efaati... Kim dndyse sesine, koup yaptysa Onun eteine, / Yapm oldu kopmaz bir ipe, hi kopmaz ve tam kurtarc...

Peygamber a Yunus asrlar nce On sekiz bin alemin Mustafas / Ad gzel, kendi gzel Muhammed diye diye selamlamt Onu. Bu akla iki cihanda Onsuz yaamann mmkn olamayacan ifade etmiti. Ona ak olmann Onun yolundan gitmekle mmkn olacan anlatmt: Ak Yunus neyler iki cihn sensiz, / Sen Hak Peygambersin eksiz, gmnsz / Sana uymayanlar gider imnsz / Ad gzel, kendi gzel Muhammed.

Yunus Emre Ona bu dnyada uymu, cennette Efendimizle vuslata kadar Onun gl cemalini ryada grmenin dn kurmutu: Hub cemlin bir kez dde seyretsem / Ya Muhammed cnm arzular seni.

Bu hakikati en ok Yunuslar bilebilir: Nur-u Muhammed olmadan, asla ne hayatlara, ne de ryalara gl yaar.

Mevlana muhabbeti hayatnn merkezine koymu, bir dnya gibi menzilinde dnp durmutu. O da bilirdi ki dnya Muhammed Mustafann muhabbetiyle dner. Muhabbet ve Muhammet birbirinden ayr dnlemez. Muhabbetsiz Muhammedden bir ey hasl olmad gibi, Muhammedsiz muhabbetten de bir ey hasl olamaz. Nur-u Muhammede muhabbet olmadan asla muhabbet olamaz. Bunu en ok Mevlana merepli gnller hissedebilir.

Mevlid yazar Sleyman elebinin yaad gnlerde Mslmanlar glyd. Dolaysyla Efendimize karikatrlerle falan hakaret etmeye kimse cret edemezdi. Ama o dnemde de baz sapkn kiiler yok deildi. Sleyman elebi benzerlerine bu gnlerde de ska rastladmz bir vaiz yznden yazmt ruhlarmza inirah veren Mevlidi. Vaiz Ulu Camide Peygamberimizin dier peygamberlerden fark olmadn tahfif eden szlerle anlatnca, Sleyman elebi ayaa kalkm ve u mealde konumutu: Peygamberimizle dier peygamberler arasnda peygamberlik cihetinde bir fark yoktur. Ama fazilete Efendimiz hepsinden stndr. O gnden bu gne kadar milyonlarca mmin Sleyman elebinin yazd Mevlid ile tekrar tekrar douyor, o Resul- Paka salat- selam getiriyor ve yle diyor: B gelen akna devr eyler felek / Yzne mtkdr ins melek....

Evet Nur-u Muhammet ak olmadan asla devr eyleyemez felek.

Bir peygamber a olan Fuzuli de kainatn sebeb-i hilkati, hepimizin ekmei, suyu, havas Efendimiz iin yazd Su Kasidesi isimli iirinde Onun ellerine bir su olarak da olsa dokunabilmenin zlemini ekiyordu. yle bir zlem ki, sonu lme ksa bile umursanmyor. Bu hali su gibi kan aktan insanlar nasl anlayabilirler ki: Yaras olann suyu ihtiyatla imesi gibi, benim yaral gnlm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin szn korka korka syler. / Dostlarm! ayet onun elini pme arzusuyla lrsem, ldkten sonra topram testi yapn ve onunla sevgiliye su sunun.

Peygamberler ehri airi, Muhammed Mustafa Urfal Nb, padiah IV. Mehmed dneminde Hacca gitmek zere bir ksm devlet erkanyla birlikte yola kmt. Kafile Medine-i Mnevvereye yaklamt. Vakit geceydi. Rasulllah (s.a.v) Efendimize bir an nce ulama zlemiyle Nbnin gzne uyku girmemiti. Fakat kafiledeki bir devlet adam, hem de ayaklarn kbleye doru uzatm, uyuyordu. Hz. Peygamber (s.a.v)in beldesinde, edebe aykr byle bir gaflet hlini bir trl hazmedemeyen ve ok zlen Nb, iinden gelen bir ilhamla kaside sylemeye balad: Buras Allahn sevgilisinin beldesidir./ Cenb- Hakkn nazar buyurduu, / Hz. Muhammed Mustaf (s.a.v)nn makam, Ravza-i Nebdir. / Bu Gkteki yeni ay, Bbsselm kapsnn yrei yank adr. / Ayn kandili Cevz yldz bile nn nurunu ondan almaktadr. / Buras, Allah (c.c)n sevgilisinin ebed istirahatghnn, trbesinin bulunduu yerdir ve fazilet bakmndan Cenb- Hakkn izniyle onun arna kartlmtr. / Bu topran ziysndan, yokluun karanlklar ortadan kalkt. / Btn yaratlmlarn grmeyen gzleri ald, nk bu toprak, gzlere ifa veren srmedir. / Bu dergaha edep llerini gzeterek gir; nk buras meleklerin tavaf ettii ve Peygamberlerin tecelli ettii bir yerdir.

Kafile afak vakti Medine-i Mnevvereye giriyordu. Ravza-i Mutahharann minarelerinden sabah ezan okunuyordu. Mezzin, ezann ardndan Trke bir kaside okumaya balad. Nb, dikkat etti ki, okunan iir kendi iiridir. Hemen minarenin kapsna kotu. Mezzine; Allah akna, okuduun bu kasideyi nerden rendin dedi. Mezzin Gece ryamda Efendimiz (s.a.v)i grdm, bana dedi ki: mmetimden Nb adnda bir air, benim hakkmda u kasideyi yazd, houma gittii iin bunu okuman arzu ediyorum. Ben de ryamda Efendimizden rendiim beyitleri aynen okudum. dedi. Nb, sevincinden oraca baylp dt. Bu gn hala Onun bir iltifat ile baylan gnller var. Ama bu gn hala Ona hayaszlk edenler de var. nsanlar Onun muhabbeti olmadan asla ne aylabilecekler, ne de baylabilecekler.

Rahmetle anlmak budur amma / Sessiz yaadm kim beni nerden bilecek diyen tevazu timsali Mehmet Akif Ersoyun Raslallah ak bambakayd. Brakn stiklal Marn, bir tek u iiri bile onun ebediyyen rahmetle anlmasna yetecektir. te onun Necid llerinden Medineye isimli iiri: Y Neb, u hlime bak! / Nasl ki bar yanar, gn kznca, sahrann; / Benim de ruhumu yaktka yakt hicrann! / Harm-i pkine can atmak istedim durdum; / Gerildi karma yllarca ailem, yurdum. / Tahamml et!" dediler... Hangi bir zamana kadar? / Ne bitmez olsa tahamml, onun da bir sonu var! / Gzmde ttt bu andka yandm toprak; / nmde durmad artk, ne hnmn, ne ocak... / Ykld hepsi... Ben atm diyr- Sdn', / ay "Tihme!" deyip inedim beyaban. / Kemiklerim bile yanmt belki sahrada; / Yetimeseydin eer, y Muhammed, imdada: / Eserdi kumda yzerken serin serin nefesin; / Akar sular gibi alard her tarafta sesin! / rdem olduu gndr senin irdene ram, / Bir n iin bana yollarda durmak oldu haram. / Btn heykil-i hilkatle hasbhl ettim; / Leyle derdimi dktm, cibli sylettim! / Yanp tutumadan aylarca yummadm gzm... / Ncma sor ki bu kirpikler uyku grm m? / Azb- hecrine katlandm elli senedir... / Sonunda alnma arpan bu zlim rt nedir? / Be alt sineyi hicran iinde inleterek, / kan yreklere hsran m, merhamet mi gerek? / Demir nikaabn kaldr mezr- pkinden; / Bu hasta ruhumu artk ayrma hkinden! / Nedir o me'ale? Nurun mu? Y Reslallh!...

Sizi byle aran biri olsayd siz gitmez miydiniz onun yanna? Onun iirlerine, ryalarna misafir olmaz mydnz? O ki sizden, benden, hepimizden, her eyden daha byk. O ki kendine bir adm gelinse on adm gelir o kiiye. O ki Y Neb, u hlime bak! diyenlerin yzne bakt, yardmna yetiti. Ondan yardm dileme gzelliini gstermeyenlerin yardmna kim yetiecek, yzlerine kim bakacak? O bakmazsa birinin haline, btn alem ebediyyen asla bakmaz onun yzne.

Yine ebediyyen anlmaya devam edilecek Necif Fazln Resulallah akn nasl anlatmal. O ki Esselam, ve le inen Nuru yazd. O ki sahabelerin M. Mustafaya olan muhabbetlerini misal almt kendine. Sahabelerin yannda Resulallah anlsa, onlarn yrekleri yerinden frlayverecekmi gibi olurdu da, hemen ellerini kalblerinin zerlerine koyarlard. Necip Fazl da yleydi. O Peygamberimizin adn bile anmaya dayanamazd. Onun iin kitaplarnda Muhammed Mustafann getii yerlerde ancak M... harfini yazabildi. Bu edeb Necip Fazla airlerin Sultan payesini getirdi. Acaba Resul ile gya alay edenlere bu halleri ne paye getirdi ve getirecek. Ondan paye alamayanlar, asla kimseden hibir paye alamazlar.

Sevince bir kez M. Mustafay, bu alem bir srgn yeri, bu hal bir srgn olur. Onun mekan akn bakentidir. Oradan baka gidilecek bir yer yoktur. Onu sevmenin as bir kez damarlarda dolamaya grsn, artk Onsuz bir hayat sonsuz da olsa yaanmaya demez. Onunla, Onun sevgisiyle domusan bir kez, ne Onsuz yaanr, ne de Onsuz lnr. Sezai Karako Onu sevenlerden. Onsuz bu alemi bir srgn yeri gibi grenlerden. Karako bakn nasl sesleniyor Allah Raslne: Senin kalbinden srgn oldum ilkin / Btn srgnlklerim bir bakma bu srgnn bir srei / Btn trenlerin lenlerin ayinlerin yortularn dnda / Sana geldim ayaklarna kapanmaya geldim / Af dilemeye geldim affa layk olmasam da / Uzatma dnya srgnm benim /.../ Btn iirlerde sylediim sensin / Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin / Ey ipeklere yumuaklk balayan merhametin kalbi / Sevgili / En sevgili / Ey sevgili / Uzatma dnya srgnm benim /.../ lm dncesinin beni sard u anda / Verilmemi hesaplarn korkusuyla / Sana geldim ayaklarna kapanmaya geldim /Af dilemeye geldim affa layk olmasam da /..../lkendeki kulardan ne haber vardr / Mezarlardan bile ykselen bir bahar vardr / Ak celladndan ne kar madem ki yar vardr / Yoktan da vardan da tede bir Var vardr / Hep su bende deil beni yakp ykan bir nazar vardr / O arkya zenip sylenecek msralar vardr / Sakn kader deme kaderin stnde bir kader vardr / Ne yapsalar bo gklerden gelen bir karar vardr / Gn batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardr / Yanmsam klmden yaplan bir hisar vardr / Yenilgi yenilgi byyen bir zafer vardr / Srlarn srrna ermek iin sende anahtar vardr / Gsnde srgnn geri aran bir damar vardr / Senden mit kesmem kalbinde merhamet adl bir nar vardr.

air Arif Nihat Asya da bir Naat ile ebediyyen anlacak airlerden. Yllar nce yazd iirinde sanki bu gnleri hissetmi gibi sesleniyordu: imdi seni ananlar, / Anyor alar gibi... / Ey yetimler yetimi, / Ey garipler garibi; / Dknlerin kanadydn, / Yoksullarn sahibi.../ Nerde kaldn ey Resl, / Nerde kaldn ey Nebi? /.../ Yeryznde riy, inkr, hyanet /Altn devrini yayor... / Diller, sayfalar, satrlar / Ebu Leheb ld diyorlar. /Eb Leheb lmedi, y Muhammed / Eb Cehil ktalar dolayor! /.../ u tekbir getiren maara, / rmceklerin deil; / Peygamberlerindir, meleklerindir.../ rmcek ne havada, / Ne suda, ne yerdeydi; / Hakk gremeyen / Gzlerdeydi! /.../ Yreklerden tasn / Yine, imanlar! / Itr, bestelesin Tekbrini; / Evliy, okusun Kurnlar! / Ve Kurn- gz nruyla oaltsn / Kayzde Osmanlar / Natn Galip yazsn, / Mevlidini Sleymanlar!

...

En gzel besteler Onun iin yaplr. En gzel Kuranlar Onun iin yazlr. En gzel naatlar onun iin yazlr. Onun ad anlmadan asla hi bir ey gzel olamaz. Onun iin olmayan hibir ey asla yaplamaz, yazlamaz..... Tpk bu yazda olduu gibi. Bu yaz be yandaki kzmz Azrann Efendimizin kz Fatmay (r.a.) hatrlatan hali ile odada Muhammed adn ana ana dolamasnn bereketiyle dodu. Azra Yunusun Ad Gzel Kendi Gzel Muhammed ilahisini sylyor, Muhammed beni seviyor diyordu bu yaz yazlrken. Azra Mevlid kandilinde dodu. Biz de ona Efendimizin vefat ettii ehir olan Medinenin dier ismi Azra ismini verdik. Azra daha yanda iken Peygamberimizi ryasnda grdn sylemiti bize.

Ben kzmn Mevlid kandilinde domasn Rabbimin bana en byk hediyesi olarak bildim. Ve admn M. Mustafann adn tamasn en byk servetim saydm. Ben ki Onun ad Mustafay tayorum. Onun iin bin can olsa feda edecek olan stadm gibi diyorum: Szlerimle Onu vemedim. Onunla szlerimi vdm. Onun da Azraya, bana ve btn mminlere efaat etmesi mit ediyorum.

...

Baa dnelim. Ne demiti Betty: Kzm olmadan asla.

Ben de diyorum ki:

 

Sensiz yapamyor, ne Fatma, ne Azra
Sen olmadan asla olmuyor bu dnya
Ya Muhammed Mustafa....