Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English @ Mail
İslâm

 

İslâm'ın İki Kutsal Şehri

Mekke-Medine (Fotoğraf Albümü)

 

Ömer Faruk AKSOY

 

Kaynak yayınları

Yeryüzü – Efendiler efendisinin mübarek beyanlarına istinaden- bir mescid olarak kabul edilecek olursa Mekke bir mihrap, Medine minber, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) de bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün peygamberlere reistir.

Zaman ve mekanın çeşitli sebeplerle hususiyet arz etmesinin, kişinin özel hayatından toplumların hayatına ve oradan da bütün bir insanlığı ilgilendirmeye kadar uzanan bir yönü bulunmaktadır. Fert olarak hayatımızın herhangi bir döneminde yaşadığımız bir mekan ya da hayatımıza giren bir eşya bizim için ayrı bir değere sahip olabileceği gibi, bütün bir insanlık için de önemli olan mekanlar ve zamanlar vardır.

Bu bağlamda, Mekke- Medine ve civarı, Hz. Âdem’den Hz. İbrahim aleyhisselama ondan da son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar pek çok peygamberin ve bu peygamberlere tâbi olanların aziz hatıralarını taşımaları hasebiyle ayrı bir hususiyet arz etmektedir.

O mekanlar en özet ifadesiyle, İslam’ın beş şartından birini eda niyetiyle ziyaret edilen mekanlardır. O mekanlar Efendiler Efendisinin izini taşıyan, şerefü’l mekan bi’l- mekin kaidesince, şerefini üzerinde yaşamış olanlardan almakla birlikte, bizzat kutsi ifadelerle de şerefi tescilli mekanlardır.

O mekanlar sadece isimleri bile evrad-ı ezkar olarak dillere tat, kalplere huzur veren, Hulefa-i Raşidin’in, ashab-ı kiramın, nice evliya ve asfiyanın izini taşıyan mekanlardır. O mekanlar “hayatta bir defa gidebilmek, gidip de izinin tozuna yüz sürebilmek” için dua edilen mekanlardır. O mekanlar, Harem-i Şerif’tir, Arafat’tır, Müzdelife’dir, Mina’dır.

Bütün bu “çekici” özelliklerine rağmen, her Müslüman’ın rüyalarını süsleyen bu mekanları, Hac farizasının malî ve bedenî bir ibadet olması hasebiyle çoğu kez ziyaret mümkün olamamakta; hasret, gidip de görenlerin anlattıklarıyla bir nebze olsun teskin edilmekte ve çoğu kez gözyaşına bürünüp gözlerden süzülmektedir.

Yayın evimiz, bu mekanları çeyrek asırdan bu yana deklanşörüyle tarihin hafızasına kaydeden bir hakikat âşığının sevda karelerinden oluşan albüm hazırladı. Bu albümde yer alan her bir fotoğrafa profesyonel bir emek sarf edildi. Kimi fotoğrafa güneşin bayram ufkundan müminlerle secdeye gidişi yansıdı, kimisine Hacerü’l-Esved’e dokunma gayretindekilerin hasreti.

Her bir karesiyle, o mekanları ziyaret edenlerin hatıralarını bir kez daha canlandıracak, gidemeyenlerin hasretini körükleyecek bu albüme, fotoğraf altı yazıları ve ilgili mekanların gönle ve kalbe yansıması sadedindeki orijinal değerlendirmelerle ruh ve mana bütünlüğü de kazandırıldı.

Yayın evimiz bu değerli çalışmayı kültür dünyamıza takdim etmekle hayır kapısının aralanmasına vesile olmayı ve O’nun (s.a.s) kokusunu bir kere daha sinelere duyurmayı hedeflemektedir.

O'nun Hakkındaki Kitaplar

PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA YAZILMIŞ KİTAPLARDAN BAZILARI

365 Günde sevgili Peygamberim

Adı Güzel kendi Güzel Peygamber

Aile Reisi Hz.Muhammed

Alemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed'in Zuhuru

Alemlere Rahmet

 Allah Sevgisi Yolunda Peygamber Ahlâkı

Allah'ın Elçisi

Allahın Resulü

Ashabın Dilinden Peygamberimiz

Aşığız Muhammed'e 

Babam Hz. Muhammed

Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed

Çocuk Ve Peygamber

Çöle İnen Nur

Değişik Yönleriyle

Dersler Ve İbretler 

Din ve Ahlak ekseninde Hz. Muhammed

Diplomatik Mektupları

Edep Ve Ahlakı 

 Er-Rasul

Eşsiz Ahlak

Felsefesi

Fıkh-ı Sîre

Gençlerin Kaleminden Hz. Peygamber'e Mektuplar

Gençlerin ve Çocukların Gönlündeki Sevgili

Gönüllerin Gülü 

 Gönüllerin Sultanı Efendimiz (s.a.v)

Gül Şiirleri

Gül'e salavat

Hac Günlüğü

 Hadislerle İlim Ve Hikmet

Hayatı 

 Hayatı Ve Daveti

Hazreti Muhammed

Hazreti Muhammed

Hazret-i Muhammed Mustafa

Hicazlı Sevgili

Hilye

Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Muhammed

 Hz. Muhammed 'En Sevgili'

Hz. Muhammed Ve Hadisleri 

Hz. Muhammed ve İslamiyet

Hz. Muhammed Ve Risaleti

Hz. Muhammed Yaşadığı Hayat 

Hz. Muhammed'in Çağrısı

Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Peygamber

Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları

Hz. Peygamberin Beden Dili

 Hz. Peygamber'in Latifeleri

Hz. Peygamberin Örnek Hayatı

Hz. Peygamberin Seriyyeleri

Hz. peygamberin Yönetimi

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed'in Hayatı 

İki Cihan Güneşi

İlk Devir Hadis Edebiyatı

İslam Ahlakı Peygamber Ahlakı

İslâmın Kutsal Mabetleri

İşte Önderimiz Hz. Muhammed

Kainatın Efendisi

Kaside-i Bürde Şerhi

Kendi Dilinden

Kenzül İrfan

Kim Bilir Ya Rasulallah

Kimi Örnek Almalı

Kur’an’daki Peygamber

Kur'ana Göre Hz.Muhammed

Kur'an'a Göre Peygamber

Kur'an'da Hz. Muhammed'in Özellikleri 

Kur'anı Kerimde Peygamber

Kutlu Şehir Medine

Mekke Resullerin Yolu

Mekke'ye Giden Yol

Mevlid

Miskatel Mesabih

Model İnsan 

Muhammad (Almanca 

 Muhammad (Türkçe)

 Muhammedül emin

Mukaddes Belde Mekke

Mukaddes Emanetler

Mübarek Aylar günler ve geceler

Mütevatir Hadisler

Nebevi Hoşgörü

Nebevî Müjdenin İzinde

 O'nu Yaşamak

Önderim Peygamberim

Örnek Aile Hayatı

Özellikleri

Özgürlük Peygamberi

 Peygamber Ahlakı

Peygamber Döneminde Gençlik 

Peygamber Efendimize Mektup

Peygamber Şiirleri

Peygamber ve Devlet Adamı

Peygamber'e Sevdirilen Kadın

Peygamberime Mektup Yazdım

Peygamberimiz

Peygamberimiz Hz. Muhammed

Peygamberimiz Neden Çok Evlendi ?

Peygamberimiz Ve Dört Halifesi

Peygamberimizden Günlük Dualar

Peygamberimizden Teselliler

Peygamberimizin Hayatı / Ahmet Efe

 Peygamberimizin Hayatı / Salih Suruç

Peygamberimizin Hayatı / İmam Şibli

 Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu

Peygamberimizin Risaleti

Peygamberimizin Şemaili

 Peygamberimizin Şemaili Ahlak ve Adabı (S.A.V.)

Rahmet peygamberi

Rahmet Peygamberi

Resulullah Muhammed

Resulullaha Göre Çocuk Terbiyesi

Risale-i Nur'da Hazret-i Muhammed

Ruhani Hayatı

Sahih-i Buhari Tercümesi

Selam Sana Ey nebi 

Sevgi Peygamberi

Sevgili'nin Evine Doğru

Siret

Son Peygamber (Seca Öztürk)

Son Peygamber (Muhammed Ebu Zehra)

Son Peygamber Hz. Muhammed

Son Peygamberi Müjdelemek

Son Peygamber'e Övgüler

Sonsuz Nur (Nurbaki)

Sulh Peygamberi

Süleyman Çelebi

Sünnet Işığında Hayat

Sünnet-i Seniye Risalesi 

Sünnetin İslamdaki Yeri 

Tarikat-ı Muhammediye

Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (A.S.)

Türk Şiirinde Hazreti Peygamber

Türk Şiirinde Hz. Muhammed

Üç Muhammed

Ümitvar Olunuz

Veda Hutbesi

 Yaşayan Kur'an

Yunus Emre Divanı