Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English

 

Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem"in

(Dâvet mektupları) -1-

 

HABEŞ HÜKÜMDÂRINA

 

Peygamber Efendimiz, istedi ki nihâyet,

Dünyânın her yerine yayılsın "İslâmiyyet".

 

İnsanlar îmân edip ve müslümân olsunlar,

Cehennem azâbından böylece kurtulsunlar.

 

Zîrâ o, "Rahmeten lil âlemîn"dir ki mutlak,

Geldi bütün âleme, yalnız "Rahmet" olarak.

 

Çevre hükümdârlara, işte bu maksat ile,

Birer mektûb yazarak, gönderdi eshâbiyle.

 

İslâma dâvet etti mektûblarla onları,

Seçkin sahâbîlerle, gönderdi mekûbları.

 

Mühür kazılmış idi mübârek yüzüğünde,

"Muhammed Resûlullah" yazılıydı üstünde.

 

Mühürlü mektûbları götüren sahâbîler,

O sabah, o yerlerin lisânını bildiler.

 

"Amr ibni Ümeyye"yi, tensîb edip bu işe,

Gönderdi Habeşistân meliki "Necâşî"ye.

 

O, mektûbu alarak, koyuldu yola hemen,

Vardı Habeşistâna, fazla vakit geçmeden.

 

Resûlün mektûbuyla, o içeri girince,

Melik, tahtından inip, tevâzû etti nice.

 

Hürmet ile öperek Resûlün mektûbunu,

Yüz ve gözüne sürüp, okuttu hemen onu.

 

Mektûb, "Besmele" ile başlıyordu ilk önce,

Onu müteâkiben yazılmıştı şöylece:

 

(Allahın Resûlünden, Habeş hükümdârına,

Selâm olsun, Allahın îmânlı kullarına.

 

Ey melik, selâmette olmanızı dilerim,

Sana ni'metlerinden, Allaha hamdederim.

 

Allahü teâlâdan başka bir "İlâh" yoktur,

Her şeye gücü yeten, hakîkî İlâh O'dur.

 

Şehâdet ederim ki, "Âdem"i Hak teâlâ,

Nasıl yarattı ise kudretiyle evvelâ,

 

"Hazreti Îsâ"yı da, hiç babasız olarak,

Yine kudreti ile yarattı cenâbı Hak.

 

Ey hükümdâr, ben seni, hiç ortağı olmıyan,

"Allah"a inanmağa çağırıyorum şu an.

 

Benim bu dâvetime, sen de eyle icâbet,

Yalnız Hak teâlâya, yap kulluk ve ibâdet.

 

Ben, Allah tarafından gelen bir peygamberim,

Ve Ona inanmağa seni dâvet ederim.)

 

Hükümdâr, bu mektûbu edeb ile dinledi,

"Şehâdet"i getirip, derhâl îmân eyledi.

 

Bu bahtiyâr hükümdâr, vaktâ ki etti îmân,

Hemen bu îmânını herkese etti îlân.

 

Daha sonra dedi ki: (Yemîn ederim ki ben,

O, Allah tarafından Resûldür hakîkaten.

 

Ve yemîn ederim ki, o zât, ehli kitâbın,

Beklemekte olduğu Peygamberdir bihakkın.

 

İmkânım olsa idi, giderek bir zevk ile,

Şereflenmek isterdim mübârek hizmetiyle.)

 

Mektûb için çok güzel bir kutu yaptırarak,

Koydu onun içine, çok hürmetli olarak.

 

Dedi: (Resûlullahın mektûbu bizde iken,

Hiç hayır ve bereket, ayrılmaz ülkemizden.)