Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Camiu'l-Ulum Ve'l-Hike

 

Camiu'l-Ulum Ve'l-Hikem

Câmiʿu’l-ʿulûm ve’l-ḥikem fî şerḥi ḫamsîne ḥadîs̱en min cevâmiʿi’l-kilem.

DARU'L-HADİS YAYINEVİ

 Hâfız İbn Receb el-Hanbelî tarafından yazılan Câmiʿu’l-ʿulûm ve’l-ḥikem fî şerḥi ḫamsîne ḥadîs̱en min cevâmiʿi’l-kilem, Nevevî tarafından derlenmiş  kırk iki hadis ihtiva eden el-Erbaʿîn adlı mecmuasının elliye tamamlanarak yapılmış şerhidir.

Bu şerh, "Hadislerle İlim Ve Hikmet" ismiyle Dr. Ali Kaya tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.