Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Edebin adresi

Şiir

 

Efendim

 

Şûle Ural


Gel benim mavi rengim hoş sadâm
Ayyuka çıkan aşk suskunluğum
Bir bir çektiğim sabrım, amberim
Biricik gülüm yâr şaşkınlığım
Efendim sensin efendim benim

Şiirin devamı

 

 

Şiir

 

Haber Geldi

 

Mehmet A. Oymak

 

Haber geldi

Birikti Nur

Haber geldi

Gelen O Nur

 

Kutlu habercilerin alnında

O’ndan parçalar bulunur

 

Şiirin devamı

 

 

  Tevrat ve İncil’de Hz. Muhammed’e ve İslamiyete Dair İşâretler

Erdem AKÇA

Kutsal kitap ve suhuflar, aynı kaynaktan geldiğinden ve Hz. Muhammed (ASM) son ve en mükemmel dini getirdiğinden, peygamberler arasında da en son ve en büyük O olduğundan din hakikati noktasında idealize makam Ona ve dinine aittir. Diğer dinler ve peygamberler Ona ve dinine altyapı oluşturmak için gelmişler diyebiliriz. Ahzab ve Şura surelerinin işâret ettiği üzere din müessesesi bir piramittir. Nübüvvet bu piramitin temel taşları, risalet üst taşları, ülü’l-azm risalet daha üst taşları ve Hz. Muhammed (ASM) ve İslamiyet ise, tepetaşıdır. Bu boyutla kâinat ve imtihan dünyası Kur’an ve İslamiyetin hakikatleri sergilensin diye kurulmuştur, denilebilir.

Yazının Devamı

 

 

Efendimizin İlk Cuma Hutbesi

İyi bilin ki, Allah'ın kitabı  sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Allah'ın sevdiğini seviniz! Allah'ı, bütün kalbinizle seviniz! Allah'ın kelamından ve onu okumaktan usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize bir karartı  gelmesin.

Çünkü Allah'ın kelamı, Allah'ın yarattığı  her şeyin en üstününü ayırıp seçer, amellerin hayırlısını  ve kullarının seçkini olan peygamberleri ve onların kıssalarını  anlatır. Helali ve haramı bildirir. Siz sadece Allah'a ibadet ediniz ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. O'ndan hakkıyla sakınınız.

Sözleriniz, Allah'a yönelmiş güzel sözler olsun ve aranızda Allah'ın kelamı ile sevişiniz. İyi biliniz ki, Allah, ahdini bozanlara, sözünde durmayanlara gazap eder. Allah'ın selamı üzerinize olsun.''

Devamı

Edebin adresi Efendimizdir

Metin Karabaşoğlu

Hz. Peygamber’in hayatına, sünnetine, hadislerine nüfuz ettikçe onu ‘incelikler Peygamberi’ şeklinde tarif ettiğimizde, edeb isteyen için, hangi zamanda ve zeminde yaşıyor olursa olsun, ‘en güzel örnek’ olarak Hz. Peygamber’in sünneti yeterlidir.

Müslüman toplumların ve İslâm medeniyetinin tarihine dair en özenli Batılı çalışmaların belki de başında gelen İslâm’ın Serüveni’nde Marshall G.S. Hodgson, bir kavramsal ayrım yapar: ‘İslâmî’ ve ‘İslâmîleşmiş.’

Yazının devamı

 

 

En Sevgili

Ramazan Balcı

Hiçbir ferdin ahlakı Resulullah’tan daha güzel değildi. Ashabından ya da ailesinden birisi O’nu çağırmaya görsün O hemen “Lebbeyk” buyurun derdi. Bunun için Kur’an (Allah Azze ve Celle) O’nun şanına “Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzere yaratıldın” buyurmuştur. (18)

(Ona ‘Ey Mü’minlerin annesi Rasulullah’ın ahlakı nasıldı’ diye soruldu)

O’nun ahlakı Kur’andı. Siz Mü’minîn suresini okumuyor musunuz? (19)

Yazının Devamı

 

Mukaddes Belde Mekke

 

 

Yüz’lerce Salât  ve Güllerce Selâm

Senai Demirci

Gül yüzü buluşma yeridir,
En temel kavuşmalar gül yüzünde gerçekleşir.
Çünkü gül yüzler bakışı aşka dönüştürür.
Bakış ki, aşıkın maşuka dönüşüdür;
İlk tanışma ve son ayrılıktır.
Sonra mayelenir bakış;
Bakış aşk olur, bakış vuslat olur.
Aşık ve maşuk tanışmaktan öte geçerler,
Geri döner ve sanki birbirlerini hatırlamış olurlar.
İlk bakışma sonsuz beklemelerin durulduğu bir göl olur.
Güzellik gül yaprağında beklemiştir aşkı.
Aşk gül yüzünde güzelle buluşur.
Aşk gül tenlerde görünür kılar kendini.
Ve güzellik aşkın bakışında seyre dalar kendini.