Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Hz. Muhammed'i(s.a) Anlatan Özellikli Kitaplar

Hz. Muhammed'i(s.a) Anlatan Özellikli Kitaplar

Prof. Dr. Vecdi Akyüz

28.4.2006- Yeni Şafak Gazetesi

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed'i (s.a.) anlatan kitapları tanıtmaya devam ediyoruz. Büyük boy ve özellikli kitapları ele alacağız.

BÜYÜK BOY KİTAPLAR

İbrahim Sarıçam/Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara 2003, 437s, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Resim ve haritalarla görsel yönden zenginleştirilmiş, Peygamber Efendimiz'i pekçok yönüyle anlatan tavsiyeye değer oldukça güzel bir kitaptır.

Celaleddin Vatandaş/Hz.Muhammed'in (S.A.V.) Hayatı ve İslam Daveti, İstanbul 2005, 2 cilt, 548+600s, Pınar Yayınları. İlk ciltte Mekke dönemi, ikincide ise Medine dönemi, resimlerle ve haritalarla çok güzel zenginleştirilmiş biçimde anlatılır.

Celal Yeniçeri/Peygamber, Devlet Başkanı, Aile Reisi Hz.Muhammed ve Yaşadığı Hayat, İstanbul, 574s, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

Ömer Çelik-Mustafa Öztürk-Murat Kaya/Üsve-i Hasene, Kullukta-Ahlâkta-Adâbda (524s), Tebliğde-Terbiyede-Muamelede, 552s, İstanbul 2005, Altınoluk.

Safiyyurrahman Mübarek Furi/Peygamberimizin Hayatı ve Daveti, çev. H.İbrahim Kutlay, İstanbul ty, 496s, Risale Yayınları.

Vecdi Akyüz (editör)/Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, İstanbul 2006, 4 cilt, Beyan Yayınları. İlk planda akla gelebilecek konular, hemen her biri ayrı yazarca yazılan 40 başlık altında, 2500 kadar resimle zenginleştirilmiş kapsamlı bir eserdir.

ÖZEL KONULU KİTAPLAR

M.Yaşar Kandemir/Hayatımıza Peygamber Modeli, İstanbul 2003, 190s, Morötesi Yayınları.

İsmail Lütfi Çakan/Örnek Kul Son Resul, İstanbul 2006, 183s, Ensar Neşriyat.

Kerim Buladı/Peygamber (s.a.v.) Gibi Yaşamak, İstanbul, 110s, Kayıhan Yayınları.

Durak Pusmaz/En Güzel Önder Hz.Peygamber, İstanbul 2004, 336s, İpek Basım Dağıtım.

İbrahim Canan/Aile Reisi ve Baba Olarak Hz.Peygamber, İstanbul 2005, 118s, Rağbet Yayınevi.

Abdurrahman Dodurgalı/Sevgi Peygamberi ve Yetişkin Din Eğitimi, İstanbul 2002, 282s, Rağbet Yayınevi.

Seyfullah Kara/Peygamber Döneminde Gençlik, İstanbul 2003, 178s, Ağaç Yayınları.

Vecdi Akyüz (derleyen ve çeviren)/Asr-ı Saadette Siyasi Konuşmalar, İstanbul 2004, 243s, Dergah Yayınları.

Muhammed Hamidullah/el-Vesâiku's-Siyâsiyye, Hz.Peygamber Döneminin Siyasî-İdarî Belgeleri, İstanbul 1997, 487s, Kitabevi Yayınları.

Selahattin Yıldırım/Resûlullah'la Buluşmak İster misiniz? (Sallallahu aleyhi ve selem), İstanbul 2006, 208s, Darulhadis Yayınları. Peygamberimiz'e salât-u selâm konusunu hükümleri ve faydaları açılarından ele alan çok yararlı yepyeni bir çalışmadır.

MÜSLÜMAN OLMAYANLARIN YAZDIĞI KİTAPLAR

W.Montgomery Watt/Hz.Muhammed Mekke'de, çev.M.Rami Ayas-Azmi Yüksel, Ankara 1986, ıx+202s, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Yayınları. Yalnızca Mekke dönemi çeşitli boyutlarıyla çözümlemeli ve çizelgelerle zenginleştirilmiş, görece insaflı olarak ele alınmaktadır.

Karen Armstrong/İslam Peygamberinin Biyografisi, Hazreti Muhammed, çev.Selim Yeniçeri, İstanbul 2005, 392s, Koridor Yayınları. Hz.Muhammed'in (s.a.) hayatını yazan bazı batılı yazarları yer yer eleştiren, insaf ölçüleri içinde kalma çabası olan bir eserdir.

Emile Dermenghem/Hazreti Muhammed'in Hayatı, çev. Reşat Nuri Güntekin, İstanbul 2006, 320 s, Alkım Yayınları. Diğer çevirisi: Hz.Muhammed ve Risaleti, çev. Ahmet Ağırakça, İstanbul 1997, 397 s, İnsan Yayınları.

Hz.Muhammed'i (s.a.) anlatan kitaplar elbette tanıttıklarımızla sınırlı değildir. Onun en başta hayatını, ayrıca pekçok değişik yönünü anlatan çok sayıda başka kitaplar da yazılmıştır ve yazılacaktır. Amacımız, sadece ilk elde bulunabilecek ve öncelikle incelenecek olanları kısaca tanıtmaktan ibarettir.

 

Vecdi Akyüz