Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Hz.Muhammed'in Ayınlatıcı Özelliği

 

Hz. Muhammed'in Uyarıcı ve Aydınlatıcı Özelliği

Prof. Dr. Vecdi Akyüz

14.4.2006- Yeni Şafak Gazetesi

 

Müjde ve uyarmanın amacı ve sonucu, peygamber/ler/in getirdiği iletiye inanmak ve yalanlamaktan kaçınmaktır: "De ki: Allah'ın dilemesi dışında, ben kendime bir fayda ve zarar verecek durumda değilim. Görülmeyeni bileydim, daha çok iyilik yapardım ve bana kötülük de gelmezdi. Ben sadece, inanan bir milleti uyaran ve müjdeleyen bir peygamberim." (A'râf, 7/188); "Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz Biz seni, müjdeci ve uyarıcı olarak, gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı bulunagelmiştir. Eğer seni yalancı sayıyorlarsa, bil ki, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara belgeler, sayfalar ve nurlu kitaplar getirmişlerdi." (Fâtır, 35/23-25)

Müjdeci ve uyarıcı sıfatlarıyla görevini yapan Peygamber, bütün bunlardan sonra inanmayanlardan sorumlu olmaz; sorumluluk, müjde ve uyarıyı dikkate almayanlarındır: "Doğrusu Biz, seni hak ile, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Sen, cehennemliklerden sorumlu tutulmayacaksın." (Bakara, 2/119); "Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tövbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım." (Hûd, 11/2-3)

Allah'a Çağıran Peygamber

Hz.Muhammed'in (s.a.) bir kısım peygamberî özelliklerinin topluca yer aldığı Ahzâb, 33/45-48 âyetlerinde şahit, müjdeci ve uyarıcı olmasının yanında, Allah'a çağrıcı ve aydınlatan ışık özellikleri de sayılmıştır.

Peygamberin temel görevi, insanları Allah'a ve doğruya çağırmaktır: "Allah'ın ayetleri sana indirildiğinde sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine çağır, sakın müşriklerden olma. (Kasas, 28/87)" "Rabbine davet et, sen şüphesiz doğru yol üzerindesin." (Hacc, 22/67-69); "Peygamber sizi, Rabbinize inanmaya çağırdığı halde, Allah'a niçin inanmazsınız? Hem O, sizden söz almıştı, inanmışlar iseniz; bu çağrıya koşun. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna, apaçık ayetler indiren O'dur. Doğrusu Allah, size karşı şefkatlidir, merhametlidir." (Hadîd, 57/7-9); "Aslında sen onları doğru yola çağırıyorsun ama, âhirete inanmayanlar bu yoldan sapmaktadırlar. Biz onlara acısak ve başlarındaki sıkıntıyı gidersek bile, azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlar." (Mü'minun, 23/4-75)

Peygamberin bir çağrısı da, din konusunda ayrılık değil, birlik içindir: "Bundan ötürü sen birliğe çağır ve emrolunduğun gibi doğru ol; onların heveslerine uyma ve şöyle söyle: Allah'ın indirdiği Kitap'a inandım; aranızda adaletle hükmetmek ile emrolundum; Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir; bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz kendinizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar; dönüş O'nadır." (Şura, 42/14-15)

Allah'a davet, basiretle, hikmet ve güzel öğütle yapılmalıdır: "De ki: Benim yolum budur; ben ve bana uyanlar bilerek (basiretle) insanları Allah'a çağırırız. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben asla Allah'a eş koşanlardan değilim." (Yusuf, 12/108); "Rabbinin yoluna, hikmetle ve güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde tartış; doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilir." (Nahl, 16/125)

Aydınlatan Işık Peygamber

Yüce Allah, ilâhî bildirimlerini insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için yapmaktadır. Onun ilâhî kitapları, bunun için birer nurdur. (Nisa, 4/174; En'âm, 6/91; İbrahim, 14/1) Bu çerçevede Kur'an da bir nurdur: "İşte sana da buyruğumuzla Cebrail'i gönderdik; sen Kitap nedir, iman nedir önceleri bilmezdin, fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen de insanlara, göklerde ve yerde ne varsa kendisinin olan Allah'ın yolunu, doğru yolu göstermektesin. İyi bilin ki işler sonunda Allah'a döner." (Şûrâ, 42/52) Ayrıca Hz.Muhammed (s.a.) de, Allah'ın aydınlatıcı nur olarak gönderdiği peygamberdir. (Ahzâb, 33/45-46) Yüce Allah'tan aldığı bildirimler, bütün insanlık için ışık kaynağıdır.

Vecdi Akyüz