Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English @ Mail
Ruhani Hayatı

 

PEYGAMBERİMİZİN RUHANİ HAYATI

VE MUCİZELERİ

 

İMAM ŞİBLİ

Çev: Ahmet Karataş

Timaş yayınları

Büyük İslam Alimi İmam Şibli’nin sekiz ayrı kitaptan oluşan Asr-ı Saadet serisinin üçüncü kitabı olan “Peygamberimizin Ruhani Hayatı ve Mucizeleri”. alanında önemli bir boşluğu dolduran güvenilir bir kaynak kitap.

Peygamberliğin özelliklerinden olan mucizeler üzerine önce. Kur’an’dan delillerle mu’cize kavramını ele alan İmam Şibli ilerleyen sayfalarda. bizatihi Kur’an’ın mu’cizevi özelliklerini ve Peygamberimizin mucizelerini teker teker ele alıyor. İslam kaynaklarından ve tarihten getirdiği delillerle bu mu’cizelerin en önemlilerini toplu olarak bir arada değerlendiriyor.